Sunday, September 25, 2016

ลิฟท์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อน 3 ผา (World's Largest Ship Elevator at Three Gorges Dam)
เขื่อน 3 ผา (長江三峽大壩) หรือ Three Gorges Dam  ที่เมือง Yichang City, มณฑล Hubei  ประเทศจีน เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในแม่น้ำแยงซี, และเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก    วันที่ 18 กันยายน 2016 ที่ผ่านมาคือวันซึ่งเขื่อน 3 ผาเสร็จสมบูรณ์ โดย Project ปิดโครงการก็คือ ลิฟท์ขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (World's Largest Ship Elevator)


Monday, September 19, 2016

ที่มาของ Stethoscope เครื่องตรวจฟังของแพทย์


 Image Credit: Huji via Wikimedia


Stethoscope หรือเครื่องตรวจที่แพทย์ใช้ฟังเสียงปอดและหัวใจเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1816 หรือสามร้อยปีก่อน  โดย Dr. René Laennec นายแพทย์ชาวฝรั่งเศสคือผู้ประดิษฐ์ Stethoscope หรือเครื่องตรวจฟังของแพทย์ เป็นคนแรก


Saturday, September 10, 2016

ทำไมกระดาษบาดนิ้วทำให้รู้สึกเจ็บมากและเจ็บนาน


 Image Credit: a2ua


พวกเราเคยสงสัยมั้ยครับว่าทำไมกระดาษแผ่นบางๆ ที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัย แต่เวลาบาดนิ้ว แม้เป็นแผลไม่ลึก มีแค่เลือดซิบๆ หรือบางครั้งก็ไม่มีเลือด กลับทำให้รู้สึกเจ็บมากและนานกว่ารอยบาดขนาดเดียวกันที่เกิดจากสาเหตุอื่น  มีคำตอบจาก Dr. Hayley Goldbach จากมหาวิทยาลัย UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกาครับ