Skip to main content

10 เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก


มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมและพบว่าการอยู่รวมกันเป็นชุมชนช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญหลายๆ อย่างเช่นการถูกคุกคามจากสัตว์ป่า, สามารถแก้ไขปัญหาความอดอยากด้วยการร่วมกันล่าสัตว์และทำกสิกรรม  ชุมชนของมนุษย์เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นเมือง, เป็นนครขนาดใหญ่ และเป็นประเทศ

ความเจริญเติบโตของเมืองขนาดใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชากรที่อาศัยในชนบทเริ่มอพยพและเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นชาวเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจในปี 2008 พบว่าประชากรโลกประมาณ 50% อาศัยอยู่ในเมืองและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ขนาดของเมืองขยายตัวขึ้น จนมีเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 10 ล้านคนในหลายๆ ประเทศ  และที่นำมาฝากพวกเราวันนี้คือ 10 เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เริ่มจากน้อยไปหามากครับ


10.  Delhi ประเทศอินเดีย เมือง Delhi อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเป็นเมืองที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศและเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองในประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของอินเดียตอนเหนือ ประชากรประมาณ 82% นับถือศาสนาฮินดู, 11% นับถือศาสนาอิสลาม, 4% เป็นนับถือศาสนาซิกข์  Delhi มีประชากร 11,007,835

Image Source: Wikipedia

9. Guangzhou ประเทศจีน เมือง Guangzhou หรือที่พวกเรารู้จักกันดีในชื่อเมืองกวางตุ้ง เป็นเมืองหลวงของมณฑล Guangdong  เป็นศูนย์กลางการค้าขายของจีนตอนใต้ Guangzhou เป็นเมืองเก่าที่มีประวัติหลายพันปี มีโบราณสถานเก่าแก่มากมายในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆควบคู่กัน  Guangzhou มีประชากร 11,070,654 คน

Image Source: Wikipedia

8.  São Paulo, ประเทศบราซิล   เมือง  São Paulo เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้  เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศบราซิล มีประชากร  11,376,685 คน

Image Source: Wikipedia7.  Beijing, ประเทศจีน Beijing หรือกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆ ในโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากในประเทศประมาณ 120 ล้านคนและจากต่างประเทศประมาณ 4.4 ล้านคน เนื่องจากกรุงปักกิ่งมีสถานที่ประวัติศาสตร์ระดับโลกหลายๆ แห่งเช่น พระราชวังต้องห้าม ( Forbidden City) จตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian'anmen Square) ฯลฯ  Beijing มีประชากร 11,716,000 คน

Image Source: Wikipedia

6.  Moscow, ประเทศรัสเซีย เมืองหลวงของประเทศรัสเซียแห่งนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นเมืองที่มีสถานที่ประวัติศาสตร์มากมาย ทำให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งในโบก Moscow มีประชากร   11,977,988 คน

Image Credit: Wikipedia

5. Tehran, ประเทศอิหร่าน กรุงเตหะรานเมืองหลวงของประเทศอิหร่าน เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีโบราณสถานก่อนคริสต์ศตวรรษหลายพันปี  ประชากรประมาณ 87% เป็นชาว  Persia  มีประชากร  12,223,598 คน

Image Source: http://en.tehran.ir/Portals/0/Image/1391/06/23042012-01B.jpg

 4.  Mumbai, ประเทศอินเดีย  Mumbai หรือเมืองบอมเบย์ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินที่สำคัญที่สุดของประเทศอินเดีย มีประชากร 12,478,447 คน

Image Source: Wikipedia3.  Karachi,  ประเทศปากีสถาน  เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของประเทศ และเป็นเมืองที่ประชากรแออัดที่สูดเมืองหนึ่งในประเทศ โดยมีอัตราประชากร 6,000 คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร  Karachi มีประชากร 12,991,000 คน

Image Source: Wikipedia

2.  Istanbul, ประเทศตุรกี  Istanbul เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคอาณาจักร Ottoman เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลก มีความงามด้วยสถาปัตยกรรมยุค Byzantine  มีประชากร 13,854,740 คน

Image Source: Wikipedia

1.  Shanghai ประเทศจีน นครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดในประเทศจีน มีสถาปัตยกรรมล้ำสมัยมากมาย โดยมีประชากรมหาศาลถึง 17,836,133 คนComments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์