Skip to main content

Dorylus หรือ Driver Ants - มาเป็นรังล้มวัวได้ทั้งตัว

Image Credit: Wikipedia


Dorylus หรือ Driver Ants เป็นมดขนาดใหญ่ที่มีถิ่นกำเนิดในตอนกลางและทางตะวันออกของทวีป Africa  และสามารถพบได้ในบางพื้นที่ของทวีปเอเซีย นอกจากชื่อสามัญ Driver Ants แล้ว Dorylus ยังมีชื่อเรียกที่รู้จักกันอีกว่า safari ants, หรือ siafuอาณาจักรของ Driver Ants ใหญ่โตมากและอาจมีจำนวนมากกว่า 20 - 50  ล้านตัว  Dorylus มีเขี้ยวที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษ ทำให้มันจะต่อสู้กับศัตรูด้วยการกัดด้วยเขี้ยว

อาหารหลักของมดสายพันธ์นี้คือไส้เดือน,แมลงที่อาศัยอยู่ใต้ดินรวมถึงปลวกและสัตว์ขนาดเล็กๆ   ชนพื้นเมืองของแอฟริกาที่ทำการกสิกรรมแบบดั้งเดิมบางครั้งก็ต้องพึ่งพามดชนิดนี้ที่จะช่วยกำจัดแมลงและศัตรูพืชImage Credit: Wikipedia


Dorylus หรือ Driver Ants อาจมีการอพยพย้ายถิ่นเมื่อเกิดขาดแคลนอาหาร การอพยพของมดชนิดสามารถทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ที่ไม่รู้จักมัน  เนื่องจากมันจะกัดสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ขวางทางอพยพของมันและสามารถล้มสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวัวได้ภายในเวลาไม่นาน  อย่างไรก็ตามคนและสัตว์ส่วนใหญ่สามารถหลบหลีกได้เนื่องจากการอพยพของ Driver Ants เป็นไปอย่างเชื่องช้าโดยใช้เวลานาน 1 ชั่วโมงต่อการเคลื่อนที่เพียง 20 เมตร การอพยพของมดชนิดนี้จะเป็นไปอย่างมีแบบแผน โดยเคลื่อนตัวเป็นแถวมดทหารที่มีขนาดใหญ่จะทำหน้าที่เป็นยามขนาบข้างมดงานไว้ด้านใน

Dorylus มีคุณสมบัติคล้ายมดส่วนใหญ่คือตาบอดและสื่อสารกันด้วยสาร pheromones มดงานและมดทหารจะเป็นหมันไม่สามารถสืบพันธ์ได้  และภายในอาณาจักรจะมีราชินีมดเพียงตัวเดียว  ในฤดูผสมพันธ์  Dorylus  ที่มีคุณสมบัติเป็นราชินีจะมีปีกงอกออกมาและเมื่อหมดฤดูผสมพันธ์ก็จะแยกตัวออกจากรังเพื่อไปตั้งอาณาจักรใหม่ ในขณะที่ตัวผู้จะตายหลังการผสมพันธ์  อาณาจักรมด Dorylus ที่ราชินีมดเกิดตายลง มดงานและมดทหารจะหารังใหม่ด้วยการรวมตัวกับอาณาจักรมด Dorylus อื่นๆ 

เนื่องจาก Dorylus มีเขี้ยวที่แข็งแรงมาก เมื่อคนถูกมันกัดและพยายามดึงออกมักไม่สามารถดึงออกได้แม้จะดึงจนตัวมดขาดเป็น 2 ท่อนเขึ้ยวมดก็ยังฝังอยู่ในเนื้อ ทำให้ชนเผ่าพื้นเมืองของแอฟริกาใช้เขี้ยวมดชนิดนี้เย็บแผลบนร่างกายด้วยการใช้มดนี้กัดและฝังเขี้ยวไว้ที่ 2 ด้านของปากแผลก่อนหักตัวมดเป็น 2 ท่อน ซึ่งเขึ้ยวของมันสามารถยีดปากแผลไว้ได้หลายวัน

ชม Clip ครับ
ที่มา:  Wikipedia


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์