Thursday, May 28, 2015

Admin

Mount Kilimanjaro ภูเขาสูงสุดในอาฟริกา กับธารน้ำแข็งที่กำลังจะหมดไป

Mount Kilimanjaro คือภูเขาไฟในประเทศแทนซาเนีย เป็นภูเขาไฟประเภท stratovolcano ที่ประกอบด้วยภูเขาไฟ 3 ลูกคือ Mawenzi และ Shira ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว และ Kibo เป็นภูเขาไฟที่สงบอยู่แต่สามารถประทุได้อีกโดยการระเบิดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 150,000 -200,000 ปีก่อน

ยอดเขา Uhuru Peak บนเขาแห่งนี้คือยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 5,888 เมตร (19,318 ฟุต) จากการวัดล่าสุดเมื่อปี 2014 และเป็น free-standing mountain (ภูเขาที่ไม่ได้อยู่ในเทือกเขา) ที่สูงที่สุดในโลก 
ยอดเขาสูงของ Mount Kilimanjaro ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งมานับหมื่นปีและเป็นเพียงพื้นที่เดียวบนเขตศูนย์สูตรที่มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี แต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าน้ำแข็งจะละลายหมดภายในปี 2040 ถึง 2060 หรืออีกเพียง 25 -35 ปีเท่านั้น

จากการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำแข็งบนยอดเขานี้ก่อตัวเมื่อประมาณ 11,700 ปีก่อนหน้านี้ และเคยปกคลุมยอดเขา Mount Kilimanjaro ลงมาจนถึงพื้นที่ซึ่งมีระดับความสูง 3,200 เมตร  แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้น้ำแข็งลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว

นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าปริมาณน้ำแข็งบน Mount Kilimanjaro ลดลงถึง 85% ในเวลา 100 ปีนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 1912 ถึงเดือนมิถุนายน 2011  พื้นที่ซึ่งเคยถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งลดลงจาก 11.40 ตารางกิโลเมตรเหลือเพียง 1.76 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น และคาดว่าน้ำแข็งจะละลายหมดในปี 2040 - ปี 2060 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผืนป่าด้านล่างของภูเขาแห่งนี้ รวมถึงแหล่งน้ำบริโภคของประชากรที่อาศัยอยู่ใกล้  Mount Kilimanjaro

การละลายของน้ำแข็งบน  Mount Kilimanjaro กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวแนวผจญภัยจำนวนมากให้มาพิชิตความสูงของภูเขา Mount Kilimanjaro ปีละไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคน ประมาณ 7 พันคนไม่สามารถขึ้นถึงยอดเขาเนื่องจากปัญหาสุขภาพรวมถึงไม่สามารถปรับตัวกับระดับความสูง  และในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ 10 -15 คน

ภาพที่พวกเราชมอยู่เป็นภาพน้ำแข็งสวยๆ บน Mount Kilimanjaro ที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์เท่านั้นเมื่อถึงปี 2060

Source: Wikipedia
Image Credit: BBCAdmin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :