Skip to main content

Opah ปลาชนิดแรกที่นักวิทยาศาตร์พบว่าเป็นปลาเลือดอุ่น
นักวิทยาศาสตร์พบว่าปลา Opah เป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษที่สามารถรักษาความอุ่นของเลือดในตัวให้สูงกว่าน้ำทะเลรอบตัวมัน 5 องศา Celsius ตลอดเวลาปลา Opah  หรือที่รู้จักกันในอีกหลายๆ ชื่อเช่น moonfish, sunfish, kingfish, redfin ocean pan, และ Jerusalem haddock เป็นปลาที่พบได้ในแทบทุกมหาสมุทร มีลักษณะกลม ลำตัวสีเงิน ครีบสีแดง เมื่อโตเต็มที่อาจยาวถึง 2 เมตรและหนักได้ถึง 270 กิโลกรัม (600ปอนด์)  ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า Opah ไม่ใช่ปลาที่น่าสนใจมากนัก จนกระทั่ง Nicholas Wegner  จาก National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA Fisheries ซึ่งตั้งอยู่ที่ California สหรัฐอเมริกา พบลักษณะพิเศษของมัน

ก่อนหน้านักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าปลาบางชนิดมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับอวัยวะบางส่วนในยามฉุกเฉิน เช่นปลา Swordfish, ปลา Marlins, ปลา Sailfish สามารถเพิ่มอบอุ่นให้กับสมองเพื่อให้สามารถมองหาเหยื่อได้ชัดเจนขึ้น ในขณะที่ปลา Tuna สามารถเพิ่มความอบอุ่นให้กับกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อให้สามารถว่ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลบหนีและเพื่อล่าเหยื่อ

ความสามารถนี้เกิดขึ้นเพราะอวัยวะส่วนนั้นๆ มีการเรียงตัวของหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงคล้ายตาข่าย (retia mirabilia) ทำให้เกิดการถ่ายเทอุณหภูมิความร้อน (ที่เกิดขึ้นในตัวปลา)จากหลอดเลือดดำไปยังหลอดเลือดแดงที่มีเลือดเย็นที่ผ่านการฟอกที่เหงือกปลา

Nicholas Wegner พบว่าปลา Opah ก็มีคุณลักษณะพิเศษรูปแบบเดียวกัน เพียงแต่การเรียงตัวของโลหิตรูปแบบนี้ (retia mirabilia) เกิดขึ้นที่เหงือกของปลา Opah  ทำให้เลือดแดงจากเหงือกที่ถูกส่งไปทั่วตัวปลามีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำทะเลภายนอกประมาณ 5 องศาเซลเซียส  ประโยชน์ก็คือทำให้ปลา Opah ซึ่งอ้วนกลมสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าปลาลักษณะเดียวกัน สามารถอยู่ในน้ำทะเลที่ลึกกว่า นานกว่า และว่ายได้ไกลกว่า

Nicholas Wegner ทดสอบการค้นพบของเขาด้วยการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ขนาดเล็กไว้ที่เหงือกของปลาและพบว่าอุณหภูมิที่เหงือกของปลา Opah สูงกว่าระดับน้ำทะเลรอบๆ  และด้วยการติดสัญญลักษณ์บนตัวปลายังพบว่าปลา Opah สามารถว่ายได้ไกลนับพันกิโลเมตร และกลายเป็นปลาชนิดแรกที่พบว่าสามารถควบคุมอุณหภูมิทั้งตัวให้อุ่นกว่าน้ำทะเลรอบตัวมันที่มา:  National Geographic


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์