Skip to main content

Clip มหัศจรรย์ของธรรมชาติ - Exploding Plants ผล Cucumber ระเบิดเพื่อกระจายเมล็ดแพร่พันธ์พืชมีวิธีขยายพันธ์ที่แตกต่างกันไป  ส่วนใหญ่จะได้แมลงช่วยในการแพร่พันธ์  และมีพืชหลายๆ ชนิดที่ขยายพันธ์ด้วยวิธีพิเศษเช่นการแตกหรือระเบิดของผลหรือฝักเมื่อแก่จัดหรือโดนน้ำ

Clip ที่นำมาฝากพวกเราวันนี้เป็นการถ่ายทำโดย Smithsonian  สถาบันวิทยาศาสตร์ชื่อดัง พวกเราจะได้เห็นการระเบิดของแตง, ดอก Violet และ ดอก Touch Me Not เมื่อแก่จัดเพื่อกระจายเมล็ดไปให้ไกลที่สุด

ชมมหัศจรรย์ของธรรมชาติครับ  


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์