Wednesday, June 10, 2015

Admin

IJburg หมู่บ้านลอยน้ำ 18,000 หลัง ใน Amsterdam, ประเทศเนเธอร์แลนด์




IJburg เป็นตำบลใหม่ล่าสุดของนคร Amsterdam เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์  ตำบลนี้ตั้งอยู่ในทะเลสาบ IJmeer สาเหตุที่ IJburg เพิ่งกลายเป็นตำบลใหม่ไม่ใช่เพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นเพราะ IJburg เป็นตำบลที่ถูกสร้างขึ้นบนทุ่นลอยน้ำ และถ้าการก่อสร้างเสร็จสิ้นจะมีประชากรถึง 45,000 คน




บ้านลอยน้ำในตำบล IJburg  ถูกสร้างอยู่บนทุ่นลอยคอนกรีตขนาดใหญ่ ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำของทุ่นลอยนี้มีความลึกประมาณตึกครึ่งชั้น ในขณะที่โครงสร้างของบ้านทั้งหมดเป็นเหล็กเบา ฝาผนังและพื้นบ้านทำจากไม้และกระจก  ห้องนอนและห้องน้ำอยู่ที่ชั้นล่างซึ่งบางส่วนจะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ ชั้น 2 เป็น Terrace ที่เชื่อมต่อกับทางเดินเพื่อขึ้นฝั่ง ภายในจะเป็นส่วนครัวและห้องอาหาร ในขณะที่ชั้น 3 จะเป็นห้องพักผ่อนที่เปิดรับลมและแสงแดด




บ้านทุกหลังถูกสร้างให้เสร็จที่อู่ต่อเรือก่อนจะลากมายัง Site และเพื่อป้องกันการลอยไปกระทบกับบ้านหลังอื่นๆ บ้านทุกหลังจะถูกยึดกับพื้นทะเลสาบด้วยสมอที่มีลักษณะคล้ายเสาเหล็กขนาดใหญ่



Image Source: http://www.archdaily.com/120238/floating-houses-in-ijburg-architectenbureau-marlies-rohmer/


เมื่อโครงการเสร็จ IJburg จะมีบ้านประมาณ 18,000 หลังและประชากรประมาณ 45,000 คน ภายในหมู่บ้านลอยน้ำแห่งนี้จะมีสาธารณูปโภคครบถ้วนรวมถึงโรงเรียน, ร้านค้า, สวนสาธารณะ, ภัตตาคาร, ส่วนสันทนาการ และเชื่อมต่อกับหาดทรายริมทะเลสาบสำหรับผู้นิยมว่ายน้ำอาบแดด   ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าโครงการนี้จะล้มเหลวหรือเป็นเพียงโครงการในแผ่นกระดาษ เพราะขนาดยังก่อสร้างไม่เสร็จก็มีผู้ย้ายเข้าไปอยู่ในตำบล IJburg มากกว่าสองหมื่นคนแล้ว



เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่พื้นที่ทั่วประเทศประมาณ 2 ใน 3  อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ทำให้ประเทศต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อสร้างระบบป้องกันน้ำที่ได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุดในโลก  บ้านลอยน้ำก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ต้องอาศัยอยู่กับการขึ้นลงของระดับน้ำและช่วยแก้ปัญหาความแออัดซึ่งเป็นอีกปัญหาหนึ่งของเนเธอร์แลนด์

ชาวดัชต์ต้องชอบบ้านลอยน้ำอยู่แล้วเพราะประเทศนี้ไม่มีดอยหรือภูเขาให้อพยพไปอยู่ ล้อเล่นนะครับห้ามคิดมาก!


ที่มา: Amusing Planet

Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :