Monday, June 1, 2015

Admin

Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel - อุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ญี่ปุ่น
โตเกี่ยวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นอกจากจะเป็นเมืองหลวง เป็นศูนย์กลางการเงินและการค้าที่สำคัญของโลก มีจำนวนประชากรนับสิบล้านคน  ยังมีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์และหนึ่งในนั้นก็คือ  Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel หรืออุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel  ตั้งอยู่ที่ Kasukabe , Saitama ห่างจากตอนเหนือของโตเกียวประมาณ 19 ไมล์  จุดประสงค์ของอุโมงค์ระบายน้ำแห่งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นกับโตเกียวถ้าหากเกิดพายุขนาดใหญ่เช่นไต้ฝุ่นพัดผ่าน

ศูนย์ควบคุมอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดิน  Image Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Area_Outer_Underground_Discharge_Channel#/media/File:Gcans-centralcontrolroom-feb2008.jpg


Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel  เป็นระบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

โครงการนี้เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1992 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2006  โครงสร้างสำคัญของอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินแห่งนี้ประกอบด้วยปล่อง (shaft) ขนาดมหึมาจำนวน 5 ปล่องซึ่งทำหน้าที่รับน้ำจากท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำใกล้กรุงโตเกียวเมื่อเกิดพายุฝน  แต่ละปล่องมีความสูงประมาณ 65 - 70 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 - 32 เมตร เชื่อมต่อกันด้วยท่อ (Tunnel) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตรซึ่งฝังอยู่ใต้ดินที่ระดับความลึก 50 เมตร ความยาวของท่อรวมทั้งสาย 6.3 กิโลเมตร  น้ำจากปล่องทั้งหมดไม่ได้ถูกปล่อยให้ไหลลงแม่น้ำทันทีแต่จะผ่าน Tank ควบคุมความดันน้ำ ที่จะทำหน้าที่ปรับความเร็วการไหลของน้ำที่จะไหลลงแม่น้ำ Edu


น้ำที่ไหลลงปล่อง (Shaft) Image Source: http://web-japan.org/trends/11_tech-life/win_tec13031202.htmlภายในท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร Image Source: http://web-japan.org/trends/11_tech-life/win_tec13031203.html


Pressure-controlled Tank สร้างอยู่ใต้ดินลึก 22 เมตร  Tank มีความสูง 25.4 เมตร กว้าง 78 เมตรและยาว 177 เมตร ใช้เสาขนาดใหญ่ 59 ต้นน้ำหนักต้นละ 500 ตัน เพื่อรองรับโครงสร้างของ Tank ให้ปลอดภัยที่สุด พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำขนาด 10MW จำนวน 78 ตัวที่สามารถปล่อยน้ำได้ประมาณ  200 ตันต่อวินาที

เสาขนาดมหีมาภายใน Pressure-controlled Tank, Image Source: http://web-japan.org/trends/11_tech-life/win_tec13031204.html

ด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นเกาะทำให้ญี่ปุ่นมีพื้นที่ไม่มากในการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขนาดใหญ่บนดินและต้องพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินขนาดใหญ่เพื่อทดแทน นอกจากจะได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบป้องกันน้ำท่วมแล้ว ปัจจุบัน Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกด้วยเนื่องจากเคยถูกใช้เป็นที่ถ่ายทำโฆษณาและภาพยนตร์หลายเรื่อง

พวกเราที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นสามารถแวะเที่ยวชมได้ด้วยนะครับ เป็นพื้นที่ให้ชมฟรีแต่อาจต้องมีล่ามไปด้วยเพราะบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นครับ

ที่มา: Wikipedia และ Trend in Japan

Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :