Skip to main content

IJsseloog หลุมยักษ์เพื่อเก็บตะกอนสารพิษปนเปื้อนในทะเลสาบ Ketelmeer, ประเทศเนเธอร์แลนด์

Image Credit: Albert kok


อินทรีย์วัตถุและอนินทรีย์วัตถุขนาดเล็กๆ เช่น กรวด หิน ดิน ทรายที่ถูกพัดพามากับกระแสน้ำจะเกิดการตกตะกอนอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลทำให้ร่องน้ำเกิดตื้นเขิน  ปกติตะกอนเหล่านี้มีประโยชน์ช่วยให้ดินในบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพราะประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุมากมาย แต่ในบางพื้นที่ตะกอนเหล่านี้กลับเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะพัดพาสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมมาด้วย  ทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีล้ำยุคสำหรับแก้ไขปัญหานี้

IJssel  คือแม่น้ำในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำ Rhine  แม่น้ำสายนี้ไหลลงสู่ทะเลสาบ Ketelmeer ในจังหวัด Flevoland  ประเทศเนเธอร์แลนด์  แม่น้ำ IJssel ประสพปัญหามลพิษขนาดหนักระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1990 สาเหตุเนื่องจากปนเปื้อนด้วยสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ตอนบนทั้งที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์และเยอรมนี   ในแต่ละปีสารพิษที่สะสมอยู่ในตะกอนไหลลงสู่ทะเลสาบ Ketelmeer ในปริมาณมหาศาลจนทำให้ภาครัฐวิตกว่าสารพิษอาจปนเปื้อนกับน้ำใต้ดินและอาจส่งผลกระทบกับน้ำจืดในทะเลสาบ IJsselmeer  ที่เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์และเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญของชาวดัชต์ทั้งประเทศที่ใช้ในการบริโภคและทำกสิกรรม  ทะเลสาบ IJsselmeer ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการทางน้ำที่สำคัญของประเทศอีกด้วย


ถึงปี ค.ศ.1994 แผนการแก้ปัญหาสภาวะมลพิษของทะเลสาบ  Ketelmeer ก็เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ มีการวางแผนที่จะกำจัดตะกอนที่มีสารพิษเจือปนอยู่ออกจากทะเลสาบให้หมดซึ่งนอกจากจะลดปัญหามลพิษในน้ำแล้วยังช่วยเพิ่มความลึกให้กับร่องน้ำและจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งทางน้ำคล่องตัวขึ้น  แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือการหาสถานที่สำหรับจัดเก็บและฝังกลบตะกอนที่มีสารพิษของโลหะหนักอย่าง ตะกั่ว, cadmium, nickel, mercury และสารปรอทเจือปนอยู่ จนในที่สุดมีการตัดสินใจสร้างหลุมหรือแท็งค์ขนาดยักษ์เพื่อเป็นที่เก็บตะกอนเหล่านี้ไว้ในทะเลสาบ Ketelmeer  โดยไม่ต้องนำตะกอนขึ้นมาไว้บนพื้นดิน  หลุมยักษ์นี้ชื่อว่า  IJsseloog ซึ่งแปลว่า 'Eye of IJssel'


Image Credit: Big Think


IJsseloog เป็นหลุมยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งกิโลเมตรลึก 45 เมตร  ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด  IJsseloog จุตะกอนได้ถึง 20 ล้านตัน ก้นหลุมอัดแน่นด้วยโคลนเพื่อป้องกันปัญหารั่วซึม กำแพงหลุมถูกหุ้มด้วย foil ป้องกันการั่วซึมของสารพิษ ขอบหลุมอยู่สูงจากระดับน้ำในทะเลสาบถึง 10 เมตร  พร้อมๆ กับการสร้างหลุมยักษ์ IJsseloog  มีการสร้างเกาะสำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานแยกอนินทรีย์วัตถุประเภทหิน กรวด ทรายที่ไม่มีสารพิษเจือปนเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง
หลุม IJsseloog เริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2000 และเมื่อเต็มความจุหลุมแห่งนี้จะถูกปิดทับด้วยโคลนและทรายกลายเป็นเกาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 กิโลเมตร หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติเป็นผู้ดูแลเกาะแห่งนี้ และคาดว่าอีกไม่นานนักก็จะสามารถใช้เป็นสถานพักผ่อนของชาวบ้านในพื้นที่  ณ เวลานี้บางพื้นที่ของเกาะที่สร้างเป็นที่ตั้งโรงงานแยกอนินทรีย์วัตถุได้กลายเป็นที่อาศัยของฝูงนกหลายๆ ชนิดแล้ว

บรรยากาศ รอบ IJsseloog ณ 2015,  Image Credit: https://ssl.panoramio.com/photo/94497881ที่มา:  Wikipedia

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์