Skip to main content

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ


 Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ


Grapefruit เป็นผลไม้ตระกูล Citrus เช่นเดียวกับส้มโอของบ้านเราและมีรสชาดที่ใกล้เคียงกัน  แต่ความจริงแล้วส้มโอในบ้านเราเป็นผลไม้ตระกูล Citrus (Citrus grandis) ที่มีชื่อว่า Pomelo หรือ Citrus maxima
 ที่มา: Wikipediaขณะที่  Grapefruit ซึ่งเป็นผลไม้ตระกูล Citrus (Citrus × paradisi) เช่นเดียวกัน เป็นผลไม้ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เท่านั้น  โดยเป็นผลไม้ที่เกิดจากการผสมระหว่าง Pomelo หรือส้มโอกับผลไม้ตระกูล Citrus อีกชนิดหนึ่งคือ Sweet Orange (C. sinesis)
  

ทั้ง Pomelo และ Sweet Orange ล้วนเป็นผลไม้ท้องถิ่นของทวีปเอเซีย แต่ถิ่นกำเนิดของ Grapefruit กลับอยู่ที่ประเทศ Jamaica ในทวีปอเมริกา สาเหตุเนื่องจากเป็นการผสมข้ามพันธ์ของผลไม้ 2 ชนิดที่ถูกส่งไปขายจากทวีปเอเชีย โดยไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือใครเป็นผู้ผสม


 Image Credit: Lipsio,Wikipediaส่วนที่มาของชื่อ Grapefruit หลายๆ คนเชื่อว่ามาจากลักษณะของผล Grapefruit ที่เป็นพวงคล้ายองุ่น แต่บางคนก็เชื่อว่ามีที่มาจากชื่อ Citrus maxima ซึ่งแปลว่าส้มผลใหญ่หรือ Great Fruit และค่อยๆ เพี้ยนเป็น Grapefruit


Grapefruit ถูกนำเข้าไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1823 และกลายเป็นผลไม้ยอดนิยมของชาวอเมริกันในปัจจุบัน


ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีหลายๆ คนจะคิดว่า Grapefruit คือส้มโอ เพราะแม้แต่ชาวอเมริกันบางคนก็คิดว่า Pomelo กับ Grapefruit คือผลไม้ชนิดเดียวกันครับ

ที่มา Wikipedia Pomelo, Grapefruit และ Mental Fross

Comments

Popular posts from this blog

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์