Skip to main content

Kuandinsky Bridge สะพานสำหรับรถยนต์ที่อันตรายที่สุดในโลก


 Image Credit: Sergey Dolya/Live Journal

เราสามารถพบเจอสะพานที่อันตรายสำหรับการใช้งานได้ทั่วไปทุกประเทศทั่วโลก แต่ที่ชวนให้หัวใจวายจริงๆ  ต้องยกให้ Kuandinsky Bridge เพราะสะพานแห่งนี้ไม่มีราวสะพาน, กว้างแค่ 2 เมตร ยาว 570 เมตร และอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดแรกเริ่มสะพาน Kuandinsky Bridge ถูกสร้างเพื่อใช้เป็นสะพานรถไฟเพื่อข้ามแม่น้ำ  Vitim River ในไซบีเรีย โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟสาย Baikal–Amur Mainline ที่เชื่อมระหว่าง Eastern Siberia และ Russian Far-East  แต่มีการขยับปรับเส้นทางรถไฟจากเดิม ทำให้ Kuandinsky Bridge ไม่ได้เปิดใช้งาน


 Image Credit: Sergey Dolya/Live Journal


ชาวเมือง Kuanda ซึ่งมีประมาณ 1,500 คนจึงดัดแปลงสะพานรถไฟแห่งนี้ให้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำสำหรับรถยนต์ โดยใช้ไม้หมอนรถไฟปูทับบนโครงเหล็กของสะพานรถไฟ  สะพานแห่งนี้มีความกว้างประมาณ 2 เมตรเท่านั้นและไม่มีราวสะพาน Kuandinsky Bridge อยู่ในสภาพทรุดโทรมหลังจากใช้งานมาประมาณ 30 ปี เพราะต้องเจอกับสภาวะอากาศที่เลวร้ายของไซบีเรีย  ปัญหาก็คือไม่มีงบซ่อมแซมปรับปรุงเนื่องจากเป็นสะพานเอกชนที่รัฐไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้าง Image Credit: evg794/Live Journal

การขับรถข้ามสะพานแห่งนี้เสี่ยงอันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนัก เนื่องจากพื้นสะพานที่ทำจากไม้มีน้ำแข็งเกาะเต็มจะลื่นมากและยังมีลมแรงแต่รถทุกคันกลับต้องเปิดกระจกให้ลมผ่านเพื่อลดโอกาสที่ลมแรงจะทำให้รถไถลตกสะพาน


Image Credit: Sergey Dolya/Live Journal


ประชากรในเมือง Kuanda น้อยลงกว่าเดิมมากเนื่องจากชาวเมืองต่างอพยพไปอาศัยในพื้นที่อื่น  แต่ปัจจุบันสะพาน Kuandinsky Bridge กลายเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบความเสี่ยงและน่าจะช่วยให้ Kuanda กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง


เห็นสภาพน่ากลัวๆ แบบนี้แต่จากสถิติพบว่าไม่มีอันตรายร้ายแรงที่เกิดกับผู้ใช้สะพาน Kuandinsky Bridge ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความคุ้นชินและจำนวนผู้ที่กล้าใช้สะพานแห่งนี้มีไม่มากนัก!
ที่มา: Oddity Central


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์