Skip to main content

Speyer wine ไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุเกือบหนึ่งพันเจ็ดร้อยปี - The World's Oldest Bottle Of Wine.


By Immanuel Giel (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons


Speyer wine bottle หรือ  Römerwein  คือไวน์อายุเก่าแก่ที่สุดในโลกและยังอยู่ในขวดที่มีสภาพสมบูรณ์ ไวน์ขวดนี้ผลิตระหว่าง ค.ศ. 325 ถึง  ค.ศ. 350 หรือเมื่อเกือบหนึ่งพันเจ็ดร้อยปีก่อนSpeyer wine bottle ถูกขุดพบเมื่อ ค.ศ. 1867 ในหลุมศพขุนนางโรมันยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งฝังอยู่ที่เมือง Speyer ประเทศเยอรมนี  ภายในหลุมศพพบโลงบรรจุศพชายหญิงอย่างละ 1 โลง นอกจากนี้ยังพบขวดไวน์จำนวนสิบหกขวดแต่มีเพียงขวดเดียวที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังมีไวน์อยู่ในขวด  นักโบราณคดีเรียกไวน์ขวดนี้ว่า  Speyer wine bottle ตามชื่อเมืองที่ขุดพบแต่บางคนก็เรียกว่า  Römerwein ซึ่งหมายถึงไวน์ในยุคโรมัน

นักวิทยาศาสตร์อธิบายถึงสาเหตุที่ยังมีไวน์อยู่ในขวดว่าเป็นเพราะวิธีการเก็บรักษาโดยในยุคโรมันจะมีการใส่น้ำมันมะกอกเข้มข้นปริมาณมากเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ไวน์สัมผัสกับอากาศก่อนจะ Seal ปิดปากขวดด้วยขี้ผี้งร้อนจัดอย่างแน่นหนา

ปัจจุบัน Speyer wine bottle หรือ  Römerwein  จัดแสดงอยู่ที่ Wine Museum section  ในพิพิทธภัณฑ์  Historical Museum of the Palatinate เมือง  Speyer ประเทศเยอรมนี  ไวน์ขวดนี้มีขนาด 1.5 ลิตร บรรจุอยู่ในขวดแก้วสีเหลืองอมเขียว

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการเปิดขวดเพื่อพิสูจน์สภาพของไวน์ในขวดว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร เนื่องจากเกรงว่าไวน์จะเกิดปฏิกิริยาทันทีที่สัมผัสอากาศ อย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ Monika Christmann จากมหาวิทยาลัย  Hochschule Geisenheim University ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เชื่อว่าสภาพทางชีววิทยาของไวน์น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่คาดว่าแอลกอฮอล์ในไวน์น่าจะสลายตัวไปหมดแล้ว

ที่มา: Wikipedia
Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์