Skip to main content

11 แม่น้ำยาวที่สุดในโลก

รายชื่อแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกเปลี่ยนไปในแต่ละปีและความยาวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  สาเหตุสำคัญเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้นักสำรวจเข้าถึงพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ทำไม่ได้และมีการนำความยาวของลำน้ำสาขามานับรวม อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รายชื่อแม่น้ำแตกต่างกันเป็นเพราะสำนักสำรวจบางแห่งนับรวมการบรรจบของแม่น้ำสายอื่นๆ ด้วย

รายชื่อ 10 แม่น้ำยาวที่สุดในโลกที่นำมาฝากพวกเรา เป็นข้อมูลจาก Whenonearth.net ที่นับรวบการบรรจบของแม่น้ำสายอื่นด้วยครับ


Image Source: Maarten Takens

11. แม่น้ำ Lena  แม่น้ำสายนี้อยู่ในประเทศรัสเซีย ความยาวประมาณ  4,400 กิโลเมตร ไหลจากเทือกเขาฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ Baikal ลงสู่ ทะเล Laptev Sea  กว่า 95% ของน้ำในแม่น้ำสายนี้มาจากฝนและการละลายของหิมะ
Image Source: Soopercool

10. แม่น้ำ Amur-Argun  แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 4,444 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศรัสเซีย โดยแม่น้ำ Amur ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำ Argun ซึ่งอยู่ในเขต  Inner Mongolia  ประเทศจีน
Image Source: Soopercool.com

9. แม่น้ำ Congo-Chambeshi   แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 4,700 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก เป็นแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ Democratic Republic of Congo และประเทศ Republic of Congo
 Image Source: Maximiliano Kolus

8. แม่น้ำ Parana  แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 4,880 กิโลเมตร ไหลจาก ที่ราบสูง southeast-central Brasil ไปทางใต้และบรรจบกับแม่น้ำ Uruguay ทำให้เกิดที่ราบลุ่มในบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ Brazil, ในประเทศ Paraguay, ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของ Bolivia, และตอนเหนือของประเทศ Argentina

 Image Source: Omar A.

7. แม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลือง  แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 5,464 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเซีย และเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเก่าแก่ในประเทศจีน

 Image Source: Olga Filonenko

6.  แม่น้ำ Yenisei  แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 5,539 กิโลเมตร ไหลจากประเทศ Mongolia เข้าสู่ประเทศรัสเซียก่อนจะไหลลงมหาสมุทร Arctic

 Image Source: Chad McDonald

5. แม่น้ำ Ob-Irtyish   แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ  5,568 กิโลเมตร  เริ่มต้นจากแม่น้ำ Irtyish  ไหลจากเทือกเขา Altai บริเวณพรมแดนประเทศ Mongolia และประเทศจีน เข้าสู่ประเทศ Kazakhstan และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำ Ob ในประเทศรัสเซียก่อนไหลลงสู่มหาสมุทร Arctic

 Image Source: eutrophicationhypoxia

4. แม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำแยงซีเกียง  แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 6,380 กิโลเมตร ไหลจากตะวันตกไปยังด้านตะวันออกของประเทศจีน เริ่มจากที่ราบสูง Qinghai-Tibet ผ่านเสฉวน, ยูนาน, อันฮุยและลงสู่ทะเลที่เซี่ยงไฮ้  แม่น้ำแยงซีเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณอีกแห่งหนึ่งในประเทศจีน


Image Source: bluepoint951

3.  แม่น้ำ Jefferson-Mississippi-Missouri   แม่น้ำสายนี้ยาวประมาณ 6,352 กิโลเมตร  นับรวมลำน้ำทั้งหมดที่เชื่อมต่อกันเริ่มจากแม่น้ำ Red Rocks River ในรัฐ Montana ไปสิ้นสุดที่แม่น้ำ Mississippi River ทางเหนือของ  Marksville,  รัฐ Louisiana, สหรัฐอเมริกา  เครือข่ายแม่น้ำสายนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและการกสิกรรมของชนพื้นเมือง และเป็นเส้นทางคมนาคมและเขตอุตสาหกรรมสำคัญในปัจจุบัน


 Image Source: Global Water Forum

2.   แม่น้ำ Amazon   ด้วยความยากลำบากในการสำรวจทำให้ประมาณกันว่าแม่น้ำสายนี้ยาวระหว่าง  6,295 ถึง 6,712 กิโลเมตร ในบางพื้นที่แม่น้ำนี้มีความกว้างมากถึง 11 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศสำคัญในอเมริกาใต้เช่น ประเทศ Brazil, ประเทศ Colombia, ประเทศ Peru, และประเทศ Ecuador

 Image Source:  HughW2011

1. แม่น้ำ Nile   แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกสายนี้ยาวประมาณ    6,670 กิโลเมตร  ไหลผ่าน 11 ประเทศในทวีปอาฟริกาคือ ประเทศTanzania, ประเทศ Uganda, ประเทศ Rwanda, ประเทศ Burundi, ประเทศ Congo-Kinshasa, ประเทศ Kenya,  ประเทศ Ethiopia, ประเทศ Eritrea,  ประเทศ South Sudan, ประเทศ Sudan, และประเทศ Egypt  แม่น้ำ Nile เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมอียิปต์โบราณ


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์