Skip to main content

ประเทศเนเธอร์แลนด์และฮอลแลนด์แตกต่างกันอย่างไร?


 Image Source:  By Gouwenaar (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons


สำหรับคนทั่วไปประเทศเนเธอร์แลนด์และฮอลแลนด์ก็คือประเทศเดียวกัน แต่สาเหตุที่ประเทศนี้มีชื่อที่เรียกกันหลายชื่อมีที่มาที่ไปครับประเทศเนเธอร์แลนด์และฮอลแลนด์สำหรับคนทั่วไปก็คือชื่อของประเทศเดียวกันและใช้แทนกันได้ แต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกันตรงที่ฮอลแลนด์เป็นเพียงจังหวัดซึ่งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์


เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีที่สุดประเทศหนึ่ง ประกอบด้วย 12 จังหวัดคือ Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderlan, Groningen, Limburg, North Brabant, Overjissel, Utrecht, Zeeland, North Holland, และ South Holland


จังหวัด North Holland และ South Holland  เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการเงินที่สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญเช่นเมือง Amsterdam ใน North Holland, เมือง Hague และเมือง Rotterdam ใน South Holland


สาเหตุที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกับชื่อประเทศฮอลแลนด์เนื่องจากในอดีต Holland เคยรุ่งเรืองเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการค้าทางทะเล  เมื่อมีการรวมจังหวัด North Holland, South Holland และจังหวัดอื่นๆ ก่อตั้งเป็นประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 1584  คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในประเทศนี้จึงมักเข้าใจว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ก็คือประเทศฮอลแลนด์


ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเราเรียกคนในประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าชาวดัชต์ (Dutch)  ที่มาที่ไปก็คือ Dutch เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ  ในอดีตชาวอังกฤษเรียกชาวเยอรมันและชาวเนเธอร์แลนด์ว่าชาวดัชต์ โดยแยกย่อยเป็น High Dutch ซึ่งหมายถึงชาวดัชต์ที่อาศัยอยู่แถบภูเขาซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศเยอรมนี และ Low Dutch ซึ่งหมายถึงชาวดัชต์ที่อาศัยอยู่ในแถบราบลุ่มซึ่งคือประเทศเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบัน


เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในหลายๆ ด้าน เช่นเป็นเมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยคูคลอง, เป็นดินแดนกังหันลม, ดอกทิวลิป, และเมืองแห่งจักรยาน สำหรับคนไทยวัย 4 - 50 ปีขึ้นไปยังคุ้นเคยกับการเรียกชื่อประเทศเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ว่าประเทศฮอลันดาอีกด้วย


ที่มา: Whenonearth

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์