Monday, February 29, 2016

Admin

FAST กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 เมตร!


 Image Credit: FAST


ปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์ (telescope) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ Arecibo Observatory ใน Puerto Rico แต่เมื่อถึงเดือนกันยายนนี้ (2016) FAST หรือ Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope ในประเทศจีนจะกลายเป็นกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


โครงการ FAST เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1993 และเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2011 ด้วยงบประเมาณ $1.2 พันล้านหยวน กล้องโทรทรรศน์นี้อยู่ที่ Guizhou ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 เมตรหรือครึ่งกิโลเมตร ส่วน retina ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของกล้องโทรทรรศน์น้ำหนัก 30 ตัน ความคืบหน้าล่าสุดคือการอพยพราษฎรประมาณ 9 พันคนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 3.1 ไมล์รอบๆ กล้องโทรทรรศน์ไปยังพื้นที่อื่นพร้อมค่าชดเชยคนละ 12,000 หยวน

สาเหตุที่ต้องมีการอพยพราษฎรจากพื้นที่รอบๆ กล้องโทรทรรศน์ เพราะต้องการสร้าง Radio Quiet Zone เพื่อให้กล้องโทรทรรศน์สามารถจับสัญญานคลื่นวิทยุที่เบาบางที่สุดที่อาจส่งมาจากจักรวาลไกลโพ้น  คลื่นวิทยุจากนอกโลกอาจเกิดจากธรรมชาติเช่น pulsars, quasars หลุมดำ ฯลฯ และตามความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์อาจเกิดจากเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็เป็นได้

ประสิทธิภาพของ FAST หรือ Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope จะสูงกว่า Arecibo Observatory ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 305 เมตรมาก โดยสามารถ Scan พื้นที่ในท้องฟ้ามากขึ้น 2 เท่า และคมชัดขึ้น 3 ถึง 5 เท่า

ตามกำหนดที่ตั้งไว้กล้องโทรทรรศน์ขนาดยักษ์นี้จะสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายนและเมื่อผ่านการทดสอบระบบทั้งหมดแล้ว กล้องโทรทรรศน์ FAST หรือ Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะเริ่มต้น Scan รายละเอียดของจักรวาลในเดือนกันยายน 2016 นี้
ภาพและเรื่องจาก: Techcrunch, China Daily , FAST และ Xinhua
 


Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :