Skip to main content

FAST กล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เส้นผ่าศูนย์กลาง 500 เมตร!


 Image Credit: FAST


ปัจจุบันกล้องโทรทรรศน์ (telescope) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ Arecibo Observatory ใน Puerto Rico แต่เมื่อถึงเดือนกันยายนนี้ (2016) FAST หรือ Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope ในประเทศจีนจะกลายเป็นกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


โครงการ FAST เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1993 และเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2011 ด้วยงบประเมาณ $1.2 พันล้านหยวน กล้องโทรทรรศน์นี้อยู่ที่ Guizhou ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 เมตรหรือครึ่งกิโลเมตร ส่วน retina ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของกล้องโทรทรรศน์น้ำหนัก 30 ตัน ความคืบหน้าล่าสุดคือการอพยพราษฎรประมาณ 9 พันคนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 3.1 ไมล์รอบๆ กล้องโทรทรรศน์ไปยังพื้นที่อื่นพร้อมค่าชดเชยคนละ 12,000 หยวน

สาเหตุที่ต้องมีการอพยพราษฎรจากพื้นที่รอบๆ กล้องโทรทรรศน์ เพราะต้องการสร้าง Radio Quiet Zone เพื่อให้กล้องโทรทรรศน์สามารถจับสัญญานคลื่นวิทยุที่เบาบางที่สุดที่อาจส่งมาจากจักรวาลไกลโพ้น  คลื่นวิทยุจากนอกโลกอาจเกิดจากธรรมชาติเช่น pulsars, quasars หลุมดำ ฯลฯ และตามความเชื่อของนักวิทยาศาสตร์อาจเกิดจากเทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็เป็นได้

ประสิทธิภาพของ FAST หรือ Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope จะสูงกว่า Arecibo Observatory ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 305 เมตรมาก โดยสามารถ Scan พื้นที่ในท้องฟ้ามากขึ้น 2 เท่า และคมชัดขึ้น 3 ถึง 5 เท่า

ตามกำหนดที่ตั้งไว้กล้องโทรทรรศน์ขนาดยักษ์นี้จะสร้างเสร็จในเดือนมิถุนายนและเมื่อผ่านการทดสอบระบบทั้งหมดแล้ว กล้องโทรทรรศน์ FAST หรือ Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะเริ่มต้น Scan รายละเอียดของจักรวาลในเดือนกันยายน 2016 นี้
ภาพและเรื่องจาก: Techcrunch, China Daily , FAST และ Xinhua
 


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


ประเทศเนเธอร์แลนด์และฮอลแลนด์แตกต่างกันอย่างไร?

Image Source:  By Gouwenaar (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

สำหรับคนทั่วไปประเทศเนเธอร์แลนด์และฮอลแลนด์ก็คือประเทศเดียวกัน แต่สาเหตุที่ประเทศนี้มีชื่อที่เรียกกันหลายชื่อมีที่มาที่ไปครับ