Sunday, March 27, 2016

Admin

6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Ventablack วัตถุสีดำที่สุดในโลก


Image Credit: Surrey NanoSystems


ทันที่ที่ Surrey NanoSystems  เปิดเผยความสำเร็จในการพัฒนา Ventablack วัตถุสีดำที่สุดในโลก ก็สามารถสร้างกระแสอย่างล้นหลามจากอุตสาหกรรมทั่วโลกที่ให้ความสนใจและต้องการนำ Ventablack มาใช้กับสินค้าและงานของตนเอง  เว็บไซต์ mental_floss มีโอกาสสัมภาษณ์ Steve Northam ผู้บริหารของ Surrey NanoSystems  ที่อธิบาย  6 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Ventablack วัตถุสีดำที่สุดในโลก ไว้ดังนี้
 Image Credit: Surrey NanoSystems


1. Ventablack เป็นวัตถุไม่ใช่สีทั่วไป  Ventablack เป็นวัตถุที่พัฒนาจาก Carbon Nanotube ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ในพื้นที่ 1 ตารางเซ็นติเมตรของ Ventablack ประกอบด้วย 1000 พันล้าน nanotubes  คุณสมบัติของมันคือสามารถดูดซับแสงได้ถึง 99.965%  หรือมีแสงสะท้อนเพียง 0.035%

2. Ventablack ซื้อได้ที่ไหน?  Ventablack ไม่ใช่สีสำเร็จรูปที่สามารถหาซื้อได้ทั่วไป แต่เป็นวัตถุที่พัฒนาขึ้นในห้อง Lab ของ  Surrey NanoSystems ด้วยวิธีพิเศษ การเคลือบ Ventablack บนวัตถุอื่นต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 วัน ราคาต้นทุนในการผลิต Ventablack เมือเทียบน้ำหนักกันออนซ์ต่อออนซ์กับทองคำและเพชร Ventablack แพงกว่ามาก

3. ความรู้สึกเมื่อสัมผัส Ventablack  ถ้าได้สัมผัส Ventablack จะรู้สึกถึงความเรียบของพื้นผิว เนื่องจาก Ventablack พัฒนาจาก Carbon Nanotube ขนาดเล็กและบางมากทำให้ Ventablack จะยุบตัวทันทีเมื่อถูกสัมผัส โครงสร้างของ Ventablack จะมีความยาวเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเส้นผ่าศูนย์กลาง ถ้าเทียบกับต้นข้าวสาลีทั่วไปที่สูงประมาณ 3 - 4 ฟุต Ventablack ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต้นข้าวสาลีจะสูงประมาณ 1,000 ฟุต  นอกจากนี้ Ventablack มีความบอบบางมากต่อการสัมผัสจนถูกทำให้เสื่อมสภาพได้เมื่อถูด้วยมือเปล่า ทำให้ ณ ปัจจุบัน (มีนาคม 2016) ยังไม่สามารถใช้เคลือบบนวัตถุอื่นด้วยวิธีปกติ

4. มวลของ Ventablack   ในขณะที่ Ventablack มีความบอบบางมากต่อการสัมผัส แต่กลับมีความแข็งแรงเป็นพิเศษต่อแรงสั่นสะเทือน ทำให้เหมาะกับการใช้เคลือบป้องกันวัตถุที่มีความเร็วสูงและต้องการการป้องกันเป็นพิเศษเช่นการเดินทางผ่านอวกาศ เนื่องจากแต่ละ carbon nanotube มีความเป็นปัจเจกและเกือบไม่มีมวล ทำให้แทบไม่เกิดแรง force ระหว่างการเร่งความเร็ว (no force during acceleration)

5. การนำ Ventablack มาใช้กับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ  จุดประสงค์แรกเริ่มในการพัฒนา Ventablack ก็เพื่อใช้กับ super technology เช่นอุปกรณ์ภายในกล้องโทรทรรศน์, อุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีอวกาศ แต่เชื่อว่าในอนาคตสามารถนำ Ventablack มาใช้กับสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ที่เหมาะสม และเริ่มมีการติดต่อขอข้อมูล Ventablack จากผู้ผลิตนาฬิกาข้อมือระดับหรู, ผู้ผลิตรถยนตร์ระดับ High End, รวมถึงผู้พัฒนา Smartphone บางราย  นอกจากนี้ Surrey NanoSystems ยินยอมให้ Anish Kapoor ประติมากรชื่อดังเป็นเพียงผู้เดียวที่มีโอกาสนำ Ventablack ไปใช้กับงานศิลปะของเขา อย่างไรก็ตาม Surrey NanoSystems ยังจะดูแลการนำ Ventablack ไปใช้อย่างใกล้ชิด เนื่องจาก Ventablack ยังเป็นการพัฒนาที่ใหม่มาก

6.  เมื่อไรจะมีการนำ Ventablack มาใช้กับเครื่องนุ่งห่ม เพราะราคาที่แพงมากและคุณสมบัติของ Ventablack ทำให้การนำมาใช้กับเครื่องนุ่งห่มเป็นเรื่องยาก อย่างไรก็ตามเชื่อว่า นักออกแบบแฟชั่นและผู้ทำธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหมต่างให้ความสนใจกับ Ventablack ไม่น้อยกว่าธุรกิจอื่นๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลงที่อนาคตจะมีเครื่องนุ่งห่มที่นำ Ventablack มาใช้แต่ ผู้ที่ต้องการเสื้อผ้าที่ดำที่สุดในโลกอาจต้องรออีกนานมากพอสมควร


ขอบคุณบทความจาก:  mental_floss
ขอบคุณ Clip จาก The One Show: BBC 
ขอบคุณภาพจาก  Surrey NanoSystems

Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :