Skip to main content

Molten Metal Fireworks -Da Shuhua (打树花) ประเพณีดอกไม้ไฟเหล็กเมือง Nanquan ที่เดียวในโลก

Image Credit: Cultural China


จีนเป็นผู้คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟเป็นประเทศแรกในโลก จึงไม่ต้องแปลกใจว่าการแสดงพลุและดอกไม้ไฟในจีนจะอลังการและสวยงามเป็นพิเศษ  แต่ที่ประเทศจีนยังมีการแสดงดอกไม้ไฟที่แปลกและมีเพียงเมืองเดียวในจีนเท่านั้นที่มีการแสดงพลุดอกไม้ไฟ  Molten Metal Fireworks - Da Shuhua (打树花) หรือการแสดงพลุดอกไม้ไฟเหล็กครับ

เมือง Nuanquan, มณฑล Hebei,  ประเทศจีนมีประเพณีการแสดงดอกไม้ไฟที่ชื่อว่า Da Shuhua (打树花) หรือ Molten Metal Fireworks  ประเพณีนี้สืบเนื่องมานานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเหลือผู้แสดงอยู่เพียง 4 คนเท่านั้นและเป็นรุ่นที่ 14 นับแต่มีการริเริ่ม Da Shuhua เป็นครั้งแรก


 Image Credit: Cultural China


เมือง Nanquan เป็นเมืองที่มีการทำอุตสาหกรรมเหล็กมาตั้งแต่ยุคโบราณ และช่างตีเหล็กเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีฐานะยากจนกว่าชาวเมืองทั่วไป เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนชาวจีนส่วนใหญ่จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลอง ช่างตีเหล็กยากจนจำนวนหนึ่งจึงคิดวิธีการเล่นดอกไม้ไฟจากวัสดุที่ตนเองมีอยู่ โดยการหลอมเหล็กในเตาเผาจนละลายเป็นของเหลวและตักสาดไปที่กำแพงเมืองทำให้เกิดประกายไฟเหมือนกับพลุดอกไม้ไฟที่ชาวเมืองทั่วไปจุดกัน


 Image Credit: Cultural China


มาถึงยุคปัจจุบัน Da Shuhua (打树花) เป็นประเพณีที่ทางการอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากเป็นการแสดงที่อันตรายสูงมากทำให้เหลือช่างตีเหล็กที่ยังทำหน้าที่นี้อยู่เพียง 4 คนเท่านั้นและเป็นการสืบสานแบบรุ่นต่อรุ่นมาหลายร้อยปี ช่างตีเหล็กที่ทำหน้าที่สาดเหล็กเหลวไปที่กำแพงจะสวมเสื้อคลุมทำจากขนแกะและสวมหมวกฟางเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากเหล็ก โดยใช้ทัพพีไม้ที่แช่น้ำนาน 3 วันตักเหล็กที่หลอมละลายในเตาเผาด้วยความร้อนประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส สาดไปที่กำแพงเมือง (ปัจจุบันนี้ใช้กำแพงเมืองที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสูง 10 เมตรและยาวประมาณ 30 เมตร)  ทำให้เกิดประกายไฟสวยงามไม่แพ้ พลุดอกไม้ไฟทั่วไป  หลังการแสดงเสร็จสิ้นผู้ที่มาชมการแสดงจะประมูลทัพพีไม้เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก


ถึงจะเป็นการแสดงที่เสี่ยงอันตรายแต่เนื่องจากเป็นประเพณีและมีจำนวนผู้เข้าร่วมชมประเพณี Da Shuhua (打树花) ที่จัดขึ้นในเทศกาลตรุษจีนเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางการจีนอนุญาตให้มีการแสดงนี้ต่อไปและช่างตีเหล็กที่รับหน้าที่นี้ได้สิทธิ์ในการคัดเลือกช่างตีเหล็กรุ่นต่อไปเพื่อสืบสานประเพณีนี้ และมีแนวคิดใช้โลหะประเภทอื่นเพิ่มเข้าในการแสดงเพื่อให้เกิดประกายไฟที่หลากสียิ่งขึ้น
ที่มา: Cultural China
Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์