Friday, May 27, 2016

Admin

ที่มาของเทปพันสายไฟ หรือ Duct Tape ที่หลายคนไม่รู้


 Image Credit: Evan-Amos และ Wikimedia


เทปพันสายไฟหรือ Duct Tape เป็นอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่มีติดบ้านและกลายเป็นเทปสารพัดประโยชน์สำหรับทุกสถานการณ์   ก่อนที่จะถูกใช้เป็นเทปพันสายไฟ Duct Tape ถูกพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางทหาร อ่านเรื่องที่น่าสนใจของ Duct Tape ครับ


1.  ที่มาของ Duct Tape  ผู้เสนอแนวคิดในการพัฒนา Duct Tape คือ Vesta Stoudt ซึ่งมึลูกชาย 2 คนประจำการในกองทัพเรือสหรัฐฯ  เธอเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดี  Franklin Roosevelt เสนอความเห็นว่าควรจะใช้เทปซึ่งทำจากผ้าในการปิดหีบบรรจุกระสุนแทนการใช้เทปกระดาษซึ่งฉีกขาดได้ง่าย ประธานาธิบดี Franklin Roosevelt ส่งความเห็นนี้ไปยัง War Production Board  ซึ่งได้ติดต่อให้
Johnson & Johnson เป็นผู้พัฒนาเทปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นที่มาของ Duct Tape ซึ่งเหนียว, แข็งแรง, กันน้ำ แต่ทหารสามารถใช้แรงฉีกให้ขาดได้

2. ชื่อแรกเริ่มของ Duct Tape คือ Duck Tape  ต้นตำรับของ Duct Tape ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชนิด คือกาว, ผ้าตาข่าย และ Polyethylene Plastic  เจ้าหน้าที่ของ Johnson & Johnson เปิดเผยว่าทหารตั้งชื่อเทปนี้ว่า Duck Tape เพราะด้านบนของเทปที่เป็น Plastic มีคุณสมบัติเหมือนขนเป็ดที่น้ำไม่เกาะและไม่เก็บความชื้น

3. ความเหนียวของ Duct Tape ไม่ได้เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี  กาวทั่วไปจะมีปฏิกิริยาทางเคมีหรือการเปลี่ยนรูปเพื่อให้สามารถยีดเกาะ (เช่นจากกาวเหลวเกิดการแข็งตัวเพื่อยึดเกาะให้ติดกัน) แต่ Duct Tape เป็นกาวชนิด  Pressure-Sensitive Adhesive หรือ  PSA ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายตีนตุ๊กแกเกาะผนัง ทำให้สามารถลอกออกได้แม้จะติดแน่น

4. ถึงจะชื่อ Duct Tape แต่ไม่แนะนำให้ใช้พันท่อ  หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 Duct Tape กลายเป็นเทปที่ชาวอเมริกันนิยมใช้ และเป็นเทปที่ใช้สำหรับพันท่อเหล็กในบ้าน ทำให้ผู้ผลิตตั้งชื่อเทปนี้ว่า Duct Tape หรือเทปพันท่อพร้อมกับเปลี่ยนสีพลาสติกเป็นสีเทาเพื่อให้กลืนกับสีท่อโลหะในบ้าน  แต่ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีเทปชนิดอื่นที่เหมาะสมกว่ามาก และเพื่อความปลอดภัยไม่แนะนำให้ใช้  Duct Tape เพื่อพันท่ออีกต่อไป

5. Duct Tape ถูกใช้ในยานอวกาศ  Duct Tape เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งในยานอวกาศของ NASA มาตั้งแต่ยุคยาน Gemini คุณสมบัติของ Duct Tape เหมาะสำหรับการซ่อมฉุกเฉิน อุดรูรั่ว และช่วยยึดวัสดุให้ติดแน่นในสภาวะไร้น้ำหนัก  Duct Tape เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สร้างอุปกรณ์ช่วยชีวิตมนุษย์อวกาศในยาน APOLLO 13 ที่เกิดการระเบิด

ปัจจุบันมีการผลิตเทปพันสายไฟหรือ Duct Tape หลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากกว่าเป็นแค่เทปพันสายไฟ

ที่มา:  Mental_Floss

Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :