Skip to main content

รองจากมนุษย์ สัตว์โลกอะไรฉลาดที่สุด?


 Image Credit: Thomas Lersch - Wikimedia


แน่นอนว่าบนโลกใบนี้มนุษย์ฉลาดที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์โลกชนิดอื่นๆ จะไม่มีความฉลาดเลย จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสัตว์หลายชนิดทั้งสัตว์บก, สัตว์น้ำ, และสัตว์ปีก ที่มีความ
ฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อ

ถ้าถามว่ารองจากมนุษย์สัตว์โลกชนิดใดที่ฉลาดที่สุด  ส่วนใหญ่เราก็จะคิดถึงลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิงชิมแปนซี (Chimpanzee) ซึ่งมี DNA ที่เหมือนกับมนุษย์มากกว่า 90% และนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่าร่วมสายพันธ์เดียวกันเมื่อ 6 -7 ล้านปีก่อน จากการศึกษาพบว่าลิงชิมแปนซีมีความคิดของตนเอง, มีความเข้าใจสัญญลักษณ์, มีภาษาของตนเอง, สามารถสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์, ชอบสังคม และรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึก ทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดรองจากมนุษย์

นอกจากลิงชิมแปนซี (Chimpanzee) นักวิทยาศาสตร์พบว่ายังมีสัตว์โลกอีกหลายชนิดที่มีความฉลาดไม่แพักัน การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า นก Raven ซึ่งเป็นสายพันธ์หนึ่งของอีกา มีความฉลาดในระดับต้นๆ ของสัตว์โลก ถึงแม้ว่า Raven จะเป็นนกขนาดไม่ใหญ่และมีสมองเล็กนิดเดียว แต่โครงสร้างสมองและความหนาแน่นของเส้นประสาททำให้มันฉลาดกว่านกทุกชนิด

เมื่อ ปี 2014 นักวิทยาศาสตร์จาก Duke University ทำการทดสอบความฉลาดของสัตว์ 36 ชนิดโดยบรรจุอาหารไว้ในหลอดใสปลายเปิด ปรากฎว่าสัตว์ที่ระดับความฉลาดไม่มากจะไม่รู้วิธีเข้าถึงอาหารจากปลายที่เปิดอยู่ของหลอดทดลองและพบว่าสัตว์ประเภทลิงฉลาดที่สุดจากการทดสอบครั้งนี้ โดยการทดสอบนี้ไม่มีการนำนกมาร่วมทดสอบด้วยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์นำนก 3 ชนิดคือ Raven, Jackdaws และ New Caledonian Crows ซึ่งทั้งหมดเป็นนกสายพันธ์อีกา มาทำการทดสอบ ปรากฎว่า นก Raven รู้จักการเข้าถึงอาหารจากปลายเปิดของหลอดทดลองและทำคะแนนได้พอๆ กับ ลิงชิมแปนซี (Chimpanzee) ในขณะที่ นก Jackdaws และ New Caledonian Crows ทำคะแนนได้พอๆ กับ ลิง bonobos และลิง gorillas

นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าโลมา เป็นสัตว์น้ำที่ฉลาดมากเช่นกัน จากการศึกษาพบว่าโลมารู้จักตัวของมันเองเมื่อมองกระจก, มีการสื่อสารด้วยภาษาของมันเอง, สามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์และเข้าใจสูตรต่างๆ

 Image Credit: Wikipedia

เมื่อพูดถึง ลิงชิมแปนซี, นก Raven และโลมา แล้ว สัตว์ทีต้องนับรวมว่าฉลาดมากเช่นกันก็คือ ช้าง นักวิทยาศาสตร์พบว่าช้างมีภาษาในโขลง สามารถสื่อสารกันในระยะไกลถึง 5 ไมล์ ช้างเป็นสัตว์ที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดีเยี่ยม, รู้จักความรักและผูกพัน มีความเศร้าโศกเสียใจเมื่อสูญเสียสมาชิกในครอบครัวและในโขลง  ช้างยังมีความจำที่ดีเยี่ยมสามารถจำเพื่อนและศัตรูได้นานหลายสิบปี

ถึงตอนนี้พวกเราคงสงสัยว่า สุนัขเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของมนุษย์มีความฉลาดมากแค่ไหน  จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากเช่นกัน มันมีความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์และสามารถฝีกให้เรียนรู้ทักษะ หลายๆ อย่าง ความฉลาดมากหรือน้อยของสุนัขจะแตกต่างกันไปตามสายพันธ์  แต่ที่พวกเราคงแปลกใจก็คือ การทดสอบของนักวิทยาศาสตร์พบว่า หมูฉลาดกว่าสุนัข  หมูมีความจำดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำระยะยาว มันมีความเข้าใจและสามารถเรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์  สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นฝูง

ที่มา: Big Think

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์