Skip to main content

Spacecraft Cemetery หรือ สุสานยานอวกาศ


 Image Credit: Wikimedia


สถานีอวกาศและดาวเทียม หรือเรียกรวมว่า Spacecraft  ที่โคจรรอบโลกมีจำนวนมากมาย  Spacecraft เหล่านี้ไม่ได้โคจรอยู่ชั่วนิรันดร เมือเชื้อเพลิงหมดหรือเสร็จภาระกิจก็ต้องกลับคืนสู่โลก นักวิทยาศาสตร์ไม่ปล่อยให้ Spacecraft หล่นอย่างสะเปะสะปะครับแต่มีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า Spacecraft Cemetery หรือ สุสานยานอวกาศSpacecraft ที่โคจรรอบโลกเรามีขนาดแตกต่างกันไป ตั้งแต่ดาวเทียมขนาดไม่กี่เมตรไปจนถึงสถานีอวกาศขนาดใหญ่ใกล้เคียงสนามฟุตบอล  การปล่อยให้ Spacecraft ที่หมดสภาพและกลายเป็นขยะอวกาศตกลงสู่โลกอย่างไม่มีเป้าหมายอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้คน   นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศและ NASA กำหนดมาตรฐานของ Orbital Space Debris หรือขยะอวกาศไว้ว่าจะต้องมีโอกาสกระทบความปลอดภัยของมนุษย์โลกไม่เกินอัตรา 0.0001 หรือการตกหนึ่งหมื่นครั้งเกิดอันตรายต่อชาวโลกได้แค่ 1 คน

เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศทั่วโลกสามารถหาวิธีป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจเกิดกับมนุษย์ โดยการกำหนด Spacecraft Cemetery หรือ สุสานยานอวกาศ ให้สถานีอวกาศและดาวเทียมหมดสภาพเหล่านี้ และพื้นที่นั้นอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก

พื้นที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากประเทศที่มีสมรรถภาพในการส่งยานอวกาศเลือกให้เป็น Spacecraft Cemetery หรือ สุสานยานอวกาศ  ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิกฟิกบริเวณที่มีชื่อทางเทคนิคว่า Oceanic Pole of Inaccessibility หรือสถานที่ไร้ผู้อยู่อาศัยซึ่งอยู่ห่างจากพื้นแผ่นดินมากที่สุด โดยอยู่ห่างจากฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ประมาณ 3 พันไมล์, เหนือทวีป Antarctica ประมาณ 2 พันไมล์ และมีความลึกประมาณ 2.5 ไมล์
 Image Credit: Popular Science


นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971 จนถึงปัจจุบัน มีสถานีอวกาศและดาวเทียมหมดสภาพที่ตกสู่โลกในบริเวณนี้รวมแล้ว 263 ครั้ง ขนาดใหญ่ที่สุดคือ MIR-สถานีอวกาศของรัสเซีย น้ำหนัก 142 ตัน ซึ่งตกเมื่อปี ค.ศ. 2001 และถ้านับจำนวน Spacecraft ที่ตกในบริเวณ Spacecraft Cemetery เป็นของรัสเซียกว่า 190, สหรัฐฯ 52 , ยุโรป 8,และ ญี่ปุ่น 6    ซากสถานีอวกาศและดาวเทียมหมดอายุใช้งานเหล่านี้ไม่ได้หล่นสู่โลกแบบเป็นชิ้นเดียว เมื่อเสียดสีกับบรรยากาศโลกจะทำให้เกิดความร้อนสูงจนระเบิดเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กและจมสู่ใต้มหาสมุทรแปซิฟิก


ที่มา: Popular Science


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์