Saturday, August 13, 2016

Admin

Greenland Shark สัตว์มีกระดูกสันหลังอายุยืนที่สุดในโลก Image Credit: Julius Nielsen/Scienceทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Copenhagen,  ประเทศสวีเดน ใช้การวัดค่า Radiocarbon  เพื่อประเมินอายุของ Greenland  Shark และพบว่าฉลามสายพันธ์นี้คือสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนที่สุดในโลก


นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานมานานแล้วว่า Greenland Shark เป็นฉลามที่มีอายุยืนมากโดยพิจารณาจากขนาดของมันที่มีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 5 เมตรขึ้นไป ในขณะที่ขนาดของมันจะเพิ่มขึ้นเพียงปีละประมาณ 1 เซ็นติเมตรเท่านั้น  แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนถึงอายุของฉลามสายพันธ์นี้

ในที่สุดทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Copenhagen,  ประเทศสวีเดนสามารถประเมินอายุของ Greenland Shark โดยการวัดค่า Radiocarbon จากเลนส์หรือแก้วตาของฉลามที่อยู่ในการดูแลจำนวน 28 ตัว และพบว่าอายุของฉลามสายพันธ์นี้อยู่ที่ประมาณ 392 ปี โดยมีค่า Range ประมาณ 120 ปีหรือสรุปคร่าวๆ ก็คืออายุระหว่าง 272 ถึง 512 ปี

วิธีการวัดค่า Radiocarbon ของทีมนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ใช้วิธีวัดค่า Carbon-14 ที่อยู่ในแก้วตาของฉลาม โดย Julius Nielsen หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ชุดนี้เปิดเผยว่าในทศวรรษ 1950 ค่า Carbon-14 ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์  ทีมงานใช้ side-effect นี้ให้เป็นประโยชน์โดยการวัดค่า Carbon-14 ในเลนส์ตาของฉลาม Greenland และพบว่า 2 ตัวที่มีขนาดเล็กที่สุดมีค่า Carbon - 14 ในแก้วตาสูงที่สุด ซึ่งหมายความว่ามันเกิดประมาณต้นทศวรรษที่ 1960  ในขณะที่ฉลามตัวที่ใหญ่กว่ามีค่า Carbon - 14 น้อยคือฉลามที่อายุมากกว่า 50 ปี จากนั้นจึงนำค่า Carbon-14 ที่วัดได้มาประมวลร่วมกับสถิติการเจริญเติบโตของฉลามสายพันธ์นี้ทั้งเพศผู้และเพศเมีย จนได้ข้อสรุปว่า Greenland Shark ที่อยู่ในการดูแลของทีมนักวิทยาศาสตร์ขุดนี้ ซึ่งเป็นเพศเมียตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประมาณ 5 เมตร 2 เซ็นติเมตร  มีอายุประมาณ 392 ปี (บวกลบ 120 ปี)   นักวิทยาศาสตร์ยังเปิดเผยว่าฉลามสายพันธ์นี้จะพร้อมผสมพันธ์เมื่อมีความยาวประมาณ 4 เมตรซึ่งกว่าจะโตได้ขนาดนี้ใช้เวลาประมาณ 150 ปี

โดยสรุปแล้ว Greenland Shark เพศเมียตัวนี้ผ่านชีวิตมายาวนานมาก ประวัติคร่าวๆ ของมันก็คือ
  • เกิดในสมัยที่กษัตริย์อังกฤษ พระเจ้า James ที่ 1 ยังทรงพระเยาว์
  • กำลังเป็นฉลามตัวน้อยเมื่อไฟไหม้กรุงลอนดอนครั้งใหญ่
  • โตเป็นสาวในยุคสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา
  • ผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองมาแล้ว

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางส่วนยังไม่มั่นใจถึงอายุที่แท้จริงของ Greenland Shark ถึงแม้การวัดค่า Radiocarbon จะได้ผลในระดับหนึ่งแต่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากเช่นกัน

ถึง Greenland Shark จะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อายุยืนที่สุดในโลก แต่ สัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลกคือหอย Ming ซึ่งขณะที่พบมันยังมีชีวิตอยู่และอายุประมาณ 507 ปีแต่เสียชีวิตเพราะความผิดพลาดของนักวิทยาศาสตร์ที่นำมันเข้าช่อง Freeze  ครับ


ที่มา: The Guardian

ขอบคุณ Clip จาก SciNews และ YouTubeAdmin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :