Sunday, September 25, 2016

Admin

ลิฟท์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อน 3 ผา (World's Largest Ship Elevator at Three Gorges Dam)
เขื่อน 3 ผา (長江三峽大壩) หรือ Three Gorges Dam  ที่เมือง Yichang City, มณฑล Hubei  ประเทศจีน เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า, เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในแม่น้ำแยงซี, และเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก    วันที่ 18 กันยายน 2016 ที่ผ่านมาคือวันซึ่งเขื่อน 3 ผาเสร็จสมบูรณ์ โดย Project ปิดโครงการก็คือ ลิฟท์ขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (World's Largest Ship Elevator)


ลิฟท์ขนส่งนี้สร้างเพื่อใช้ยกเรือพร้อมน้ำที่พยุงลำเรือจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจมีระดับน้ำที่ต่างกันกว่าร้อยเมตร  ลิฟท์ขนเรือจะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือผ่านเขื่อนยักษ์แห่งนี้จากวิธีปกติซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงลดลงเหลือ 40 นาทีโครงสร้างของลิฟท์ขนเรือเป็นหอคอนกรีต 4 หลังความสูงขนาด 169 เมตร ท่อขนส่งลิฟท์สูง 120 เมตรกว้าง 18 เมตร น้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมด 15,500 ตัน รองรับการยกเรือขนาด 3 พันตันที่ระดับความต่างกันของน้ำสูงสุด 113 เมตร   เรือที่ขนาดใหญ่กว่านี้ต้องแล่นผ่านเขื่อนด้วยวิธี Five-chamber Lock Chain เหมือนการขึ้นบันได  ส่วนลำเล็กก็ใช้วิธีขึ้นลิฟท์ขนเรือ

ทางการจีนคาดว่าลิฟท์ขนเรือที่เพิ่งสร้างเสร็จจะเพิ่มปริมาณขนส่งสินค้าที่ต้องผ่านเขื่อน 3 ผาเป็นปีละ 6 ล้านตัน

ชม Clip - World's Largest Ship Elevator Opens at Three Gorges Dam in Central China จาก CCTV ครับ
ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube 


Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :