Skip to main content

นักวิทยาศาตร์พบว่า ยีราฟ (Giraffe) มี 4 สายพันธ์ไม่ใช่สายพันธ์เดียว Image Credit: D. Gordon E. Robertson Via Wikimedia


จากการตรวจด้วย DNA นักวิทยาศาสตร์พบว่า ยีราฟ (Giraffe) มี 4 สายพันธ์ไม่ใช่สายพันธ์เดียว อย่างที่เคยเข้าใจมานับร้อยปี อาจส่งผลให้ต้องเปลี่ยนวิธีอนุรักษ์สัตว์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญลักษณ์ของแอฟริกา


ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่า ยีราฟ สัตว์ 4 เท้าซึ่งมีคอยาวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเพียงสายพันธ์เดียวมาโดยตลอด และได้จัดแบ่งสายพันธ์ย่อยหรือ Subspecies ตามลักษณะลายบนผิวและตามพื้นที่ซึ่งยีราฟอาศัย  แต่ผลการตรวจด้วย DNA ทำให้ความเชื่อเดิมเปลี่ยนไป

Axel Janke จาก Goethe University in Frankfurt, ประเทศ Germany หนึ่งในทีมงานวิจัยเปิดเผยว่า คณะทำงานตรวจ DNA ของยีราฟ 190 ตัว และพบว่ายีราฟในแอฟริกามี 4 สายพันธ์ ซึ่งมีระดับความแตกต่างของสายพันธ์อยู่ในระดับเดียวกับความแตกต่างของสายพันธ์หมีสีน้ำตาล (brown bear) หรือ Ursus arctos กับสายพันธ์หมีขั้วโลก (polar bear) หรือ Ursus maritimus

ทีมนักวิทยาศาสตรชุดนี้เสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อสายพันธ์ยีราฟจาก Giraffa camelopardalis เป็นการแบ่งด้วยสายพันธ์ที่เพิ่งค้นพบดังนี้ 
  1. Southern Giraffe หรือ G. giraffa ซึ่งเป็นยีราฟที่พบในอาฟริกาใต้,Namibia และBotswana 
  2. Masai Giraffe หรือ G. tippelskirchi เป็นยีราฟที่พบใน Tanzania, Kenya และZambia 
  3. Reticulated Giraffe หรือ G. reticulata) พบใน  Kenya, Somalia และตอนใต้ของ Ethiopia
  4. Northern Giraffe หรือ G. camelopardalis) พบกระจายตัวเป็นกลุ่มๆในตอนกลางและตะวันออกของทวีปแอฟริกา  โดยสายพันธ์ Northern Giraffe จะมี Subspecies ชื่อ Nubian giraffe หรือ G. camelopardalis camelopardalis พบใน Ethiopia และ South Sudan
Axel Janke   ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าโดยธรรมชาติยีราฟแต่ละสายพันธ์จะไม่ผสมพันธ์กันเอง ยกเว้นในบางกรณีหรือโดยสถานการณ์บังคับ อย่างไรก็ตาม Axel Janke ให้ความเห็นว่าสาเหตุที่ยีราฟในอาฟริกาไม่มีสายพันธ์ใหม่ๆ ที่เกิดจากผสมข้ามพันธ์ ทั้งที่ยีราฟเป็นสัตว์นักเดินทางและหากินไกล อาจเป็นเพราะอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในอดีต

ปัจจุบันมียีราฟในแอฟริกาประมาณ 8 หมื่นตัวลดลงจากเดิมที่เคยมีถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นตัวเนื่องจากถูกล่าบวกกับพื้นที่อยู่อาศัยและหาอาหารลดลง  การค้นพบครั้งนี้อาจทำให้วิธีการอนุรักษ์ยีราฟต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีไปจากเดิม โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับยีราฟสายพันธ์ Northern Giraffe และ Reticulated Giraffe ซึ่งแต่ละสายพันธ์เหลือน้อยกว่าหนึ่งหมื่นตัว

การค้นพบครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2016

ที่มา: Nature
 

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์