Skip to main content

The Catacombs of Odessa อุโมงค์ใต้ดินยาวที่สุดในโลก 2,500 ก.ม.Image Credit:  goneva.net.ua


ใต้เมือง Odessa ในประเทศ Ukraine มีอุโมงค์ใต้ดินซึ่งมีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในโลก เครือข่ายของอุโมงค์ใต้ดินแห่งนี้รวมระยะทางยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร Image Credit: goneva.net.ua


ยังไม่มีใครสามารถระบุว่า The Catacombs of Odessa เริ่มลงมือขุดตั้งแต่เมื่อไร จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าขณะที่ Catherine the Great พระราชินีของรัสเซียทรงครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ. 1762 ถึง ค.ศ. 1796 มีการพัฒนาให้เมือง Odessa เป็นเมืองท่าสำคัญและมีการขุดหินปูนใต้ดินเป็นจำนวนมากเพื่อใช้สร้างเมืองนี้

 Image Credit: goneva.net.ua


หินปูนถูกขุดจากใต้ดินในระดับความลึกกว่า 100 ฟุต เมื่อหินปูนใต้ดินหมดก็จะขุดลึกลงไปอีกหนึ่งระดับรวมความลึก 3 ระดับ การขุดหินปูนใต้ดินขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นเหมือนเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดิน  การขุดหินปูนใต้ดินของเมือง Odessa ต่อเนื่องมากว่า 150 ปี จนถึงปี ค.ศ. 1917 เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัสเซีย (Russian Revolution) การขุดหินปูนใต้ดินก็ยุติลง เครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินซับซ้อนที่ยาวกว่า 2,500 กิโลเมตรกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนร่อนเร่, ที่ซ่อนตัวของอาชญากรและมิจฉาชีพ และถูกใช้ลักลอบขายของเถื่อนรวมถึงการลักลอบค้าทาส

 Image Credit: goneva.net.ua


ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพนาซีเข้ายึดเมือง Odessa  ผู้ต่อต้านได้รวมตัวกันและใช้ The Catacombs of Odessa เป็นที่หลบซ่อนและต่อสู้กับกองทัพนาซี   กลุ่มต่อต้านช่วยกันปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของอุโมงให้เหมาะกับการอยู่อาศัย บริเวณอุโมงใต้ดินที่มีพื้นที่มากพอถูกสร้างเป็นห้องovoสำหรับชาย, หญิง มีห้องพักผ่อน, ห้องครัวพร้อมปล่องระบายควัน รวมถึงสถานพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ

 Image Credit: goneva.net.ua


ปัจจุบันรัฐบาลยูเครนพัฒนาปรับปรุงให้พื้นที่บางส่วนของ The Catacombs of Odessa  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  มีการสร้างพิพิธภัณฑ์  Museum of Partisan Glory ความยาว 1กิโลเมตรในอุโมงใต้ดินแห่งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มต่อต้านนาซีว่าใช้ชีวิตอย่างไร


Image Credit: goneva.net.ua


ด้วยความยาวและความซับซ้อนของเครือข่ายอุโมงใต้ดิน  ทำให้การชม The Catacombs of Odessa  ต้องมี  ไกด์นำทางตลอดเวลาเพราะการพลัดหลงในอุโมงแห่งนี้อาจหมายถึงไม่ได้กลับออกมาอีกเลย

อุโมงใต้ดินที่มีความยาวเป็นอับดับที่สองในโลกอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ความยาวน้อยกว่า 5 เท่าครับ


ที่มา: The Amusing PlanetComments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์