Skip to main content

ทำไมชาวอังกฤษและอเมริกันสะกดคำศัพท์บางคำไม่เหมือนกัน
คำศัพท์บางคำเช่น Color หรือ Colour มีความหมายเดียวกัน แต่ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษมีวิธีสะกดคำไม่เหมือนกัน  ทำไม่ถึงเป็นเช่นนั้น?


ปัจจุบันถ้าเราต้องการทราบว่าศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำมีวิธีสะกดอย่างไรสามารถดูได้จาก Dictionary แต่ในสมัยโบราณที่ยังไม่มี Dictionary วิธีสะกดคำค่อนข้างแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และยังขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์แต่ละแห่ง โดยไม่มีมาตรฐานกำหนด

นักภาษาศาสตร์ยุคนั้นพยายามรวบรวมคำศัพท์จัดทำเป็น  Dictionary หลายคน แต่ที่ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลต่อศัพท์ภาษาอังกฤษที่สุดคือ Samuel Johnson ซึ่งตีพิมพ์ 'A Dictionary of the English Language' หรือ 'Johnson's Dictionary' เมื่อ 15เมษายน ค.ศ. 1755  และทำให้ชาวอังกฤษเริ่มมีการสะกดคำศัพท์เหมือนกัน รวมถึงในอเมริกาซึ่ง ณ เวลานั้นยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ


 Image Credit: Wikimedia


ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิธีสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำ ก็คือ Noah Webster ซึ่งตีพิมพ์  Dictionary เล่มแรกของเขาเมื่อ ค.ศ. 1806  ซึ่งผ่านการปรับปรุงหลายครั้งก่อนที่เขาจะจดสิทธิบัตรและตีพิมพ์ An American Dictionary of the English Language ในปี ค.ศ. 1828 Image Credit: Cullen328 via Wikimedia


Noah Webster ปรับปรุงวิธีสะกดให้ง่ายขึ้นและใกล้เคียงกับการออกเสียง เช่นจาก Centre เป็น Center, จาก Honour เป็น Honor, จาก Favour เป็น Favor เป็นต้น  อย่างไรก็ตามมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับความนิยมและชาวอเมริกันยังใช้วิธีสะกดแบบเดิมอยู่ เช่น ยังใช้ Soup แทนที่จะใช้ Soop ตามที่ Noah Webster เปลี่ยนในครั้งนั้น


ที่มา: Arika Okrent และ Wikipedia 1 และ 2 


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์