Wednesday, December 21, 2016

Admin

ทำไมชาวอังกฤษและอเมริกันสะกดคำศัพท์บางคำไม่เหมือนกัน
คำศัพท์บางคำเช่น Color หรือ Colour มีความหมายเดียวกัน แต่ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษมีวิธีสะกดคำไม่เหมือนกัน  ทำไม่ถึงเป็นเช่นนั้น?


ปัจจุบันถ้าเราต้องการทราบว่าศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละคำมีวิธีสะกดอย่างไรสามารถดูได้จาก Dictionary แต่ในสมัยโบราณที่ยังไม่มี Dictionary วิธีสะกดคำค่อนข้างแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และยังขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์แต่ละแห่ง โดยไม่มีมาตรฐานกำหนด

นักภาษาศาสตร์ยุคนั้นพยายามรวบรวมคำศัพท์จัดทำเป็น  Dictionary หลายคน แต่ที่ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลต่อศัพท์ภาษาอังกฤษที่สุดคือ Samuel Johnson ซึ่งตีพิมพ์ 'A Dictionary of the English Language' หรือ 'Johnson's Dictionary' เมื่อ 15เมษายน ค.ศ. 1755  และทำให้ชาวอังกฤษเริ่มมีการสะกดคำศัพท์เหมือนกัน รวมถึงในอเมริกาซึ่ง ณ เวลานั้นยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ


 Image Credit: Wikimedia


ชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิธีสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำ ก็คือ Noah Webster ซึ่งตีพิมพ์  Dictionary เล่มแรกของเขาเมื่อ ค.ศ. 1806  ซึ่งผ่านการปรับปรุงหลายครั้งก่อนที่เขาจะจดสิทธิบัตรและตีพิมพ์ An American Dictionary of the English Language ในปี ค.ศ. 1828 Image Credit: Cullen328 via Wikimedia


Noah Webster ปรับปรุงวิธีสะกดให้ง่ายขึ้นและใกล้เคียงกับการออกเสียง เช่นจาก Centre เป็น Center, จาก Honour เป็น Honor, จาก Favour เป็น Favor เป็นต้น  อย่างไรก็ตามมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับความนิยมและชาวอเมริกันยังใช้วิธีสะกดแบบเดิมอยู่ เช่น ยังใช้ Soup แทนที่จะใช้ Soop ตามที่ Noah Webster เปลี่ยนในครั้งนั้น


ที่มา: Arika Okrent และ Wikipedia 1 และ 2 


Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :