Skip to main content

Nish Toofan โรงสีลมอายุกว่าพันปีและยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันNish Toofan โรงสีลมอายุกว่าพันปีและยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ภาพที่พวกเรากำลังชมอยู่คือ Nish Toofan โรงสีลมเก่าแก่ในประเทศอิหร่าน ซึ่งยังใช้งานได้ตามเหมือนเดิมในปัจจุบันแม้จะมีอายุยาวนานกว่าหนึ่งพันปีNish Toofan เป็นโรงสีลมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Nashtifan ซึ่งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 500 ถึง ค.ศ.900 ในยุคจักรวรรดิ์ Persia และเชื่อว่าเป็นต้นแบบของโรงสีในประเทศแถบยุโรปในยุคต่อมา

โรงสีลมแห่งนี้สูง 65 ฟุต สร้างด้วยโคลน, ฟาง และไม้ ตั้งอยู่บริเวณเขาสูงในเมืองเพื่อให้ใบพัดได้รับกระแสลมแรงขนาด 74 ไมล์ต่อชั่วโมง ช่วยหมุนโม่หินขนาดใหญ่ที่ฐานซึ่งจะทำหน้าที่สีเมล็ดธัญญพืช เช่นข้าวสาร

ในเมือง Nashtifan มีโรงสีโบราณลักษณะเดียวกันนี้ อยู่ประมาณ 30 แห่ง แต่มีเพียง Nish Toofan ที่ยังใช้งานต่อเนื่องมานานกว่าสิบศตวรรษจนถึงปัจจุบัน  ในปี ค.ศ. 2002  รัฐบาลอิหร่านขึ้นทะเบียน Nish Toofan เป็นมรดกแห่งชาติ

ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube และ National Graphic


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์