Thursday, February 16, 2017

Admin

Nish Toofan โรงสีลมอายุกว่าพันปีและยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันNish Toofan โรงสีลมอายุกว่าพันปีและยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ภาพที่พวกเรากำลังชมอยู่คือ Nish Toofan โรงสีลมเก่าแก่ในประเทศอิหร่าน ซึ่งยังใช้งานได้ตามเหมือนเดิมในปัจจุบันแม้จะมีอายุยาวนานกว่าหนึ่งพันปีNish Toofan เป็นโรงสีลมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ตั้งอยู่ที่เมือง Nashtifan ซึ่งอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 500 ถึง ค.ศ.900 ในยุคจักรวรรดิ์ Persia และเชื่อว่าเป็นต้นแบบของโรงสีในประเทศแถบยุโรปในยุคต่อมา

โรงสีลมแห่งนี้สูง 65 ฟุต สร้างด้วยโคลน, ฟาง และไม้ ตั้งอยู่บริเวณเขาสูงในเมืองเพื่อให้ใบพัดได้รับกระแสลมแรงขนาด 74 ไมล์ต่อชั่วโมง ช่วยหมุนโม่หินขนาดใหญ่ที่ฐานซึ่งจะทำหน้าที่สีเมล็ดธัญญพืช เช่นข้าวสาร

ในเมือง Nashtifan มีโรงสีโบราณลักษณะเดียวกันนี้ อยู่ประมาณ 30 แห่ง แต่มีเพียง Nish Toofan ที่ยังใช้งานต่อเนื่องมานานกว่าสิบศตวรรษจนถึงปัจจุบัน  ในปี ค.ศ. 2002  รัฐบาลอิหร่านขึ้นทะเบียน Nish Toofan เป็นมรดกแห่งชาติ

ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube และ National Graphic


Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :