Skip to main content

Norfolk Southern–Gregson Street Overpass สะพานรถไฟคร่อมถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา


 Image Credit: 11foot8.com

Norfolk Southern–Gregson Street Overpass  เป็นสะพานรถไฟที่สร้างคร่อมถนนในเมือง Durham, รัฐ North Carolina, สหรัฐฯอเมริกา  สะพานแห่งนี้มีความสูง 11 ฟุต 8 นิ้ว หรือ 3.56 เมตร ซึ่งเตี้ยเกินไปนิดสำหรับรถบรรทุก  ทำให้เกิดอุบัติเหตุกับหลังคารถบรรทุกสินค้าอยู่เป็นประจำ จนได้รับฉายาว่า 'Can Opener' หรือที่เปิดฝากระป๋อง!ที่สหรัฐฯ มีกฎหมายกำหนดว่าสะพานซึ่งสร้างคร่อมถนนต้องมีความสูง 14 ฟุตหรือ 4.27 เมตรขึ้นไป แต่เนื่องจากสะพานแห่งนี้เป็นสะพานเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ทศวรรษ 1940 ซึ่งยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้และยังไม่มีรถบรรทุกสินค้าที่สูงอย่างในปัจจุบัน  สาเหตุที่ไม่สามารถขยับความสูงของสะพานเนื่องจากต้องมีการรื้อทางรถไฟยาวหลายไมล์เพือปรับระดับความลาดเอียงใหม่และอาจสร้างปัญหาใหม่ให้กับพืันที่อื่น ในเวลาเดียวกันก็ไม่สามารถปรับทางรถไฟให้อยู่ในระดับต่ำกว่านี้และสร้างสะพานให้รถข้ามทางรถไฟแทน เพราะด้านล่างของบริเวณนี้เป็นระบบท่อระบายน้ำเสียของเมืองซึ่งลึกจากพื้นดินเพียง 4 ฟุตเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ของเมือง Durham พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการติดสัญญานไฟแจ้งเตือนให้คนขับรถบรรทุกระวังตัวก่อนถึงสะพาน แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดเป็นประจำประมาณเดือนละครั้ง โดยคนขับรถบรรทุกมักบอกว่าไม่เห็นสัญญานไฟและไม่รู้ความสูงรถบรรทุกของตน  และทำให้การรถไฟของสหรัฐติดตั้งคานเหล็กที่ขอบสะพานเพื่อป้องกันสะพานและทางรถไฟไม่ให้ได้รับความเสียหายและอาจเกิดอุบัติเหตุกับขบวนรถไฟ แต่ก็ส่งผลให้ความเสียหายกับหลังคารถบรรทุกรุนแรงขึ้น

วิธีใหม่ที่เจ้าหน้าที่ของเมือง Durham นำมาใช้่ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบรรทุกในเมือง ก็คือการติดตั้งป้ายเตือนตั้งแต่ทางแยกเข้าสู่ถนนสายนี้ รวมถึงการติดตั้ง Sensor วัดระดับความสูงของรถบรรทุก ซึ่งจะเตือนทันทีถ้าความสูงไม่พอ

ฉายา 'Can Opener Bridge' หรือ 'สะพาน  11 ฟุต 8 นิ้ว' ทำให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นเรื่องดังใน Internet และมีผู้เข้าไปติดตามชมจาก Website กว่าล้านครั้ง

ที่มา: Amazing Planet


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์