Skip to main content

Ukulele ถิ่นกำเนิดอยู่ที่โปรตุเกสแต่ทำไมชื่อมาจากภาษา Hawaii


 Image Credit: Wemba Via Wikimedia

Ukulele เป็นเครื่องดนตรีที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศโปรตุเกส แต่ชื่อ Ukulele เป็นภาษา Hawaii ซึ่งแปลว่าตัวเห็บหรือตัวหมัดที่กระโดดไปมา  ติดตามที่มาของชื่อนี้กันครับ


Ukulele เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด รูปร่างคล้ายกีร์ต้าย่อส่วน มีสายสำหรับดีด 4 สายทำจากไนลอนหรือเชือกประเภทอื่นๆถิ่นกำเนิดของ Ukulele มาจากชาวโปรตุเกสที่อพยพมายัง Hawaii ในคริสต์ศตวรรษที่19 ซึ่งนำเครื่องดนตรีที่ชื่อว่า 'Machete' เข้ามาด้วย  ต่อมาเครื่องดนตรีนี้ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับรสนิยมของชาว Hawaii และถูกเรียกกันทั่วไปว่า Ukulele ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของชาว Hawaii หมายถึงตัวเห็บหรือหมัดที่กระโดดไปมา   ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  Ukulele ได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและแพร่หลายไปทั่วโลกในเวลาต่อมา

Merriam Webster - Dictionary ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเล่าถึงที่มาของชื่อ Ukulele ว่าน่าจะมาจาก Edward Purvis ทหารชาวอังกฤษซึ่งทำงานให้ King Kalakaua กษัตริย์ของ Hawaii ในยุคนั้น  Edward Purvis เป็นคนรูปร่างเล็ก, กระฉับกระเฉง, คล่องแคล่วว่องไว จนได้รับฉายาว่า Ukulele และเพราะเขาเป็นมีชื่อเสียงและชื่นชอบในเครื่องดนตรีชนิดนี้มากทำให้ฉายาของเขาถูกนำมาใช้เรียกชื่อเครื่องดนตรีนี้แทนชื่อดั้งเดิม


ที่มาของชื่อ Ukulele ยังอาจมาจากลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของมือผู้เชี่ยวชาญที่เล่น Ukulele เหมือนกับการกระโดดของตัวเห็บหรือหมัด  นอกจากนี้บางคนเชื่อว่า Ukulele ไม่ได้หมายถึง Jumping Flea แต่มาจากการรวมคำ 'Uku' ซึ่งแปลว่า 'ของรางวัล' และ 'Lele' ที่แปลว่า 'มา' 

แต่ที่ดูน่าเป็นไปได้ที่สุดตามความเห็นของ Merriam Webster คือมาจากฉายาของ Edward Purvis

ที่มา:  Merriam Webster


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์