Tuesday, March 14, 2017

Admin

พบแล้ว สาเหตุที่ Panda มีลวดลายขาวดำสะดุดตากว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปผลการศึกษาและวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จาก University of California, Davis และ California State University (CSU), Long Beach พบสาเหตุที่ Panda มีลวดลายขาวดำบนตัวว่า เพื่อช่วยให้มันสามารถพรางตัวได้ตลอดปีในทุกฤดูกาล ในขณะที่สีดำบริเวณหูและตาใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างแพนดาด้วยกัน

นักวิทยาศาสตร์จาก University of California, Davis และ California State University (CSU), Long Beach  ใช้วิธีศึกษาและวิจัยถึงความสัมพันธ์ของสีขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับระบบนิเวศวิทยาและสังคมของสัตว์ชนิดนั้นๆ จนพบสาเหตุที่  Panda สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีสีสันและลวดลายสะดุดตากว่าสัตว์เลี้่ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น

ทีมนักวิจัยชุดนี้เปิดเผยว่า แพนด้าใช้ประโยชน์จากสีขาวและดำบนร่างของมันเพื่อพรางตัวจากศัตรูของพวกมันได้ตลอดปี   สีขาวบริเวณลำตัวและที่หัวเพื่อพรางตัวให้เข้ากับหิมะในฤดูหนาว ส่วนสีดำที่ขาทั้ง 4 เพื่อพรางตัวให้เข้ากับควมมมืดในป่า   สีดำที่หูเพื่อส่งสัญญานไปยังศัตรูให้เกรงกลัว ในขณะที่สีดำรอบดวงตาเพื่อใช้สื่อสารระหว่างหมู่แพนดาด้วยกันเอง

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้แพนด้าต้องพัฒนาลวดลายขาวดำเพื่อพรางตัว เนื่องจากอาหารหลักของมันมีเพียงไผ่เท่านั้น และระบบย่อยอาหารของพวกมันไม่สามารถย่อยพืชชนิดอื่นๆ ได้ดี ทำให้แพนดาไม่สามารถสะสมอาหารในร่างกายจนเพียงพอเพื่อการจำศึล (Hibernate) เหมือนหมีทั่วไป พวกมันต้องเดินทางไกลตลอดปีเพื่อหาอาหารตั้งแต่เขตหนาวหิมะตกหนักไปจนถึงป่าไผ่ในเขตอบอุ่น ผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Behavioral Ecology Journal


ที่มา: Dailymail

Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :