Skip to main content

พบแล้ว สาเหตุที่ Panda มีลวดลายขาวดำสะดุดตากว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปผลการศึกษาและวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์จาก University of California, Davis และ California State University (CSU), Long Beach พบสาเหตุที่ Panda มีลวดลายขาวดำบนตัวว่า เพื่อช่วยให้มันสามารถพรางตัวได้ตลอดปีในทุกฤดูกาล ในขณะที่สีดำบริเวณหูและตาใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างแพนดาด้วยกัน

นักวิทยาศาสตร์จาก University of California, Davis และ California State University (CSU), Long Beach  ใช้วิธีศึกษาและวิจัยถึงความสัมพันธ์ของสีขนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับระบบนิเวศวิทยาและสังคมของสัตว์ชนิดนั้นๆ จนพบสาเหตุที่  Panda สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีสีสันและลวดลายสะดุดตากว่าสัตว์เลี้่ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น

ทีมนักวิจัยชุดนี้เปิดเผยว่า แพนด้าใช้ประโยชน์จากสีขาวและดำบนร่างของมันเพื่อพรางตัวจากศัตรูของพวกมันได้ตลอดปี   สีขาวบริเวณลำตัวและที่หัวเพื่อพรางตัวให้เข้ากับหิมะในฤดูหนาว ส่วนสีดำที่ขาทั้ง 4 เพื่อพรางตัวให้เข้ากับควมมมืดในป่า   สีดำที่หูเพื่อส่งสัญญานไปยังศัตรูให้เกรงกลัว ในขณะที่สีดำรอบดวงตาเพื่อใช้สื่อสารระหว่างหมู่แพนดาด้วยกันเอง

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้แพนด้าต้องพัฒนาลวดลายขาวดำเพื่อพรางตัว เนื่องจากอาหารหลักของมันมีเพียงไผ่เท่านั้น และระบบย่อยอาหารของพวกมันไม่สามารถย่อยพืชชนิดอื่นๆ ได้ดี ทำให้แพนดาไม่สามารถสะสมอาหารในร่างกายจนเพียงพอเพื่อการจำศึล (Hibernate) เหมือนหมีทั่วไป พวกมันต้องเดินทางไกลตลอดปีเพื่อหาอาหารตั้งแต่เขตหนาวหิมะตกหนักไปจนถึงป่าไผ่ในเขตอบอุ่น ผลการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ใน Behavioral Ecology Journal


ที่มา: Dailymail

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์