Sunday, May 14, 2017

Admin

ปูแต่งตัว หรือ Decorator Crab ทำไม่ถึงต้องแต่งตัว?สัตว์โลกหลายชนิดเกิดมาพร้อมความสามารถในการพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติ เช่นการเปลี่ยนสี, เปลี่ยนรูปร่าง แต่สำหรับ Decorator Crab หรือปูแต่งตัวต้องใช้ฝีมือพรางตัวเอง (แต่งตัว) เพื่อให้รอดจากการถูกล่าและบางครั้งก็เพื่อเป็นผู้ล่า
Decorator Crab หรือปูแต่งตัวเป็นปูหลายๆ ชนิด ในสกุล Majoidea (แต่ปูในสกุล Majoidea ไม่ได้มีเฉพาะปูแต่งตัว) ปูแต่งตัวใช้วิธีพรางตัวโดยใช้คีบหักกิ่งของพืชใต้น้ำรวมถึงต้นไม่น้ำเล็กๆ มาเกี่ยวไว้ตามขนเส้นเล็กๆ ที่ม้วนตัวเหมือตะขอตามลำตัวของมัน บางครั้งก็คีบสัตว์ตัวเล็กๆ (ชนิดที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่) เช่นหอยตัวเล็กๆ และสัตว์มีพิษตัวเล็กๆ มาติดไว้ตามตัว เพื่อขู่สัตว์นักล่า และในบางครั้งก็เพื่อเป็นผู้ล่าเสียเอง

วิธีนำพืชและสัตว์มาติดไว้ตามตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นที่มาของชื่อ Decorator Crab หรือปูแต่งตัว  ชม Clip ครับ

ที่มา: Wikipedia
ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube และ Deep Look

Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :