Skip to main content

ปูแต่งตัว หรือ Decorator Crab ทำไม่ถึงต้องแต่งตัว?สัตว์โลกหลายชนิดเกิดมาพร้อมความสามารถในการพรางตัวให้เข้ากับธรรมชาติ เช่นการเปลี่ยนสี, เปลี่ยนรูปร่าง แต่สำหรับ Decorator Crab หรือปูแต่งตัวต้องใช้ฝีมือพรางตัวเอง (แต่งตัว) เพื่อให้รอดจากการถูกล่าและบางครั้งก็เพื่อเป็นผู้ล่า
Decorator Crab หรือปูแต่งตัวเป็นปูหลายๆ ชนิด ในสกุล Majoidea (แต่ปูในสกุล Majoidea ไม่ได้มีเฉพาะปูแต่งตัว) ปูแต่งตัวใช้วิธีพรางตัวโดยใช้คีบหักกิ่งของพืชใต้น้ำรวมถึงต้นไม่น้ำเล็กๆ มาเกี่ยวไว้ตามขนเส้นเล็กๆ ที่ม้วนตัวเหมือตะขอตามลำตัวของมัน บางครั้งก็คีบสัตว์ตัวเล็กๆ (ชนิดที่ไม่ค่อยเคลื่อนที่) เช่นหอยตัวเล็กๆ และสัตว์มีพิษตัวเล็กๆ มาติดไว้ตามตัว เพื่อขู่สัตว์นักล่า และในบางครั้งก็เพื่อเป็นผู้ล่าเสียเอง

วิธีนำพืชและสัตว์มาติดไว้ตามตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นที่มาของชื่อ Decorator Crab หรือปูแต่งตัว  ชม Clip ครับ

ที่มา: Wikipedia
ขอบคุณภาพและ Clip จาก YouTube และ Deep Look

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์