Tuesday, May 16, 2017

Admin

Henderson Island มรดกโลก ที่กลายเป็นเกาะมลพิษจากพลาสติกสูงที่สุดในโลก


 Image Credit: Jennifer Lavers 

Henderson Island เป็นเกาะเล็กๆ ไร้ผู้อยู่อาศัย ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ปัจจุบัน Henderson Island คือเกาะซึ่งมีมลพิษจากพลาสติกสูงที่สุดในโลก


Henderson Island เดิมชื่อว่า San Juan Bautista และ Elizabeth Island เป็นเกาะไร้ผู้อยู่อาศัย พื้นที่เพียง 37.3 ตารางกิโลเมตรหรือ 14.4 ตารางไมล์ ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นหนึ่งในเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลจากทึ่อยู่อาศัยของมนุษย์มากที่สุด จะมีนักสำรวจมาที่เกาะแห่งนี้เพื่อเก็บข้อมูลเพียง 5 ถึง 10 ปีต่อครั้งเท่านั้น โดยมีเกาะเล็กๆ ที่อยู่ใกล้ที่สุดชื่อ Pitcairn Islands ผู้อาศัยประมาณ 30 คนอยู่ไกลออกไปประมาณ 100 กิโลเมตร

Henderson Island ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การ Unesco เมื่อปี ค.ศ. 1988 เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติได้รับผลกระทบจากฝีมือมนุษย์น้อยที่สุด เป็นถิ่นกำเนิดของนก Henderson Petrel, นก Henderson Crake และเต่าทะเลสีเขียว ทั้งหมดล้วนอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธ์

ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากทึ่อยู่อาศัยของมนุษย์มากที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมรดกโลกแห่งนี้กลับเป็นเกาะซึ่งมีมลพิษจากพลาสติกสูงที่สุดในโลก ผลสำรวจครั้งล่าสุดพบว่ามีขยะพลาสติกประมาณ 37.7 ล้านชิ้น น้ำหนักรวมประมาณ 17 ตันกระจัดกระจายอยู่บนชายหาดของ Henderson Island คิดเป็น 671 ชิ้นต่อตารางเมตรสูงกว่าทุกพื้นที่บนโลก

ขยะพลาสติกส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสิ่งมีชีวิตบนเกาะ ขยะพลาสติกที่พบมีทั้งแปรงสีฟัน, ถุงพลาสติก, แห, ขวดบรรจุเครื่องสำอางนานาชนิด ฯลฯ บางชิ้นมีอายุหลายสิบปี ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกพัดมาจากฝั่งทะเลของทวีปอเมริกาใต้ในแต่ละวันจะมีขยะพลาสติกถูกพัดมายัง Henderson Island กว่าหมื่นชิ้น (Henderson ประกอบด้วย 3 ชายหาดมีขยะพัดมาที่หาดประมาณหาดละ 3,750 ชิ้น)

Jennifer Lavers หนึ่งในคณะสำรวจจาก University of Tasmania's Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) เปิดเผยว่าจำนวนขยะพลาสติกที่แท้จริงบน Henderrson Island สูงกว่าการผลสำรวจหลายเท่า เนื่องจากการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจเฉพาะขยะพลาสติกที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตรเท่านั้น เชื่อว่ายังมีขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆ จำนวนมากกว่าที่ถูกฝังอยู่ใต้พื้นทราย นอกจากนี้เป็นการสำรวจเฉพาะชายหาดไม่ได้สำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นโขดหินที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

Jennifer Lavers เปิดเผยอีกว่า ในแต่ละปีมีการผลิตพลาสติกประมาณ 300 ล้านตัน และเพราะพลาสติกเป็นสารซึ่งย่อยสลายได้ยากทำให้ขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งและพัดพาลงทะเลส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำจนถึงขั้นอาจสูญพันธ์กว่า 200 ชนิด และมีนกประมาณ 55 ชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์เนื่องจากขยะพลาสติกเช่นกัน

เนื่องจาก Henderson Island เป็นมรดกโลก, UNESCO มีแผนเพื่อป้องกันและดูแลสภาพแวดล้อมอยู่แล้วปัญหาก็คือ Henderson Island อยู่ห่างไกลจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์หลายพันกิโลเมตรทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ยากมาก


ที่มา: Live Science 
Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :