Friday, July 28, 2017

Admin

นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงจันทร์มีน้ำปริมาณมาก


 Image Credits: Milliken Lab / Brown University


ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าดวงจันทร์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กจะมีสภาพแห้งสนิท แต่จากตัวอย่างหินที่ยาน Apollo 15 และ Apollo 17 นำกลับมาพบว่ามีน้ำเจือปนอยู่น้อยมากประมาณ 0.05% ล่าสุด ข้อมูลจากยาน Chandrayaan-1 Lunar Orbiter ของอินเดีย ทำให้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงจันทร์มีน้ำปริมาณมาก อยู่ใต้ผิวดาว


หินที่ยาน Apollo 15 และ Apollo 17 นำกลับมาและพบว่ามีน้ำเจือปนอยู่ เป็นหินใต้ดวงจันทร์ซึ่งมีที่มาจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต และนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าเป็นการค้นพบที่เป็นกรณีพิเศษ แต่ข้อมูลจากยาน Chandrayaan-1 Lunar Orbiter พบว่ามี หินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟกระจายในบริเวณกว้าง รวมถึงบริเวณซึ่งไม่ได้อยู่ในการสำรวจของโครงการ Apollo มาก่อน

Ralph Milliken จาก  Brown University อธิบายว่าเมื่อนำเทคโนโลยีซึ่ง NASA ใช้ในงานวิจัยของโครงการ Apollo มาประยุกต์กับข้อมูลจาก Chandrayaan-1 Lunar Orbiter  พบว่าหินจากการระเบิดของภูเขาไฟกระจายอยู่ในหลายพื้นที่  โดยพื้นที่สีฟ้าเป็นหินซึ่งมีน้ำเจือปนน้อยแต่หินซึ่งมีสีเหลืองและสีแดงมีน้ำเจือปนอยู่มาก และทำให้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงจันทร์มีน้ำปริมาณมาก อยู่ใต้ผิวดาวบริเวณที่หินเหล่านี้กระจายตัวอยู่

ไม่นานมานี้นักวิทยาศาตร์พบว่าอาจมีน้ำอยู่ตามหุบเขาที่บริเวณขั้วของดวงจันทร์ แต่ยากที่จะนำมาใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับการค้นพบครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร์ในอนาคต


ที่มา: Cnet


Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :