Skip to main content

นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงจันทร์มีน้ำปริมาณมาก


 Image Credits: Milliken Lab / Brown University


ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าดวงจันทร์ที่ไม่มีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กจะมีสภาพแห้งสนิท แต่จากตัวอย่างหินที่ยาน Apollo 15 และ Apollo 17 นำกลับมาพบว่ามีน้ำเจือปนอยู่น้อยมากประมาณ 0.05% ล่าสุด ข้อมูลจากยาน Chandrayaan-1 Lunar Orbiter ของอินเดีย ทำให้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงจันทร์มีน้ำปริมาณมาก อยู่ใต้ผิวดาว


หินที่ยาน Apollo 15 และ Apollo 17 นำกลับมาและพบว่ามีน้ำเจือปนอยู่ เป็นหินใต้ดวงจันทร์ซึ่งมีที่มาจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต และนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าเป็นการค้นพบที่เป็นกรณีพิเศษ แต่ข้อมูลจากยาน Chandrayaan-1 Lunar Orbiter พบว่ามี หินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟกระจายในบริเวณกว้าง รวมถึงบริเวณซึ่งไม่ได้อยู่ในการสำรวจของโครงการ Apollo มาก่อน

Ralph Milliken จาก  Brown University อธิบายว่าเมื่อนำเทคโนโลยีซึ่ง NASA ใช้ในงานวิจัยของโครงการ Apollo มาประยุกต์กับข้อมูลจาก Chandrayaan-1 Lunar Orbiter  พบว่าหินจากการระเบิดของภูเขาไฟกระจายอยู่ในหลายพื้นที่  โดยพื้นที่สีฟ้าเป็นหินซึ่งมีน้ำเจือปนน้อยแต่หินซึ่งมีสีเหลืองและสีแดงมีน้ำเจือปนอยู่มาก และทำให้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าดวงจันทร์มีน้ำปริมาณมาก อยู่ใต้ผิวดาวบริเวณที่หินเหล่านี้กระจายตัวอยู่

ไม่นานมานี้นักวิทยาศาตร์พบว่าอาจมีน้ำอยู่ตามหุบเขาที่บริเวณขั้วของดวงจันทร์ แต่ยากที่จะนำมาใช้ประโยชน์เมื่อเทียบกับการค้นพบครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างฐานปฏิบัติการบนดวงจันทร์ในอนาคต


ที่มา: Cnet


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์