Skip to main content

Dragon's Breath พริกเผ็ดที่สุดในโลกสายพันธ์ใหม่ล่าสุด ความเผ็ดระดับ 2.48 ล้าน Scoville Scale


 Image Credit: Mirrorpix/Newscom via Zuma


Mike Smith นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ พัฒนาพริกสายพันธ์ 'ลมหายใจมังกร' หรือ Dragon's Breath พริกเผ็ดที่สุดในโลกสายพันธ์ใหม่ล่าสุด ความเผ็ดระดับ 2.48 ล้าน Scoville Scale เผ็ดร้อนขนาดไหนเทียบง่ายๆ กับพริกของไทยที่ว่าเผ็ดสุดๆ แล้ว ความเผ็ดอยู่ที่ระดับ 50,000 ถึง 100,000 Scoville Scale เท่านั้น


Mike Smith นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจ้าของ Tom Smith's Plants ร่วมกับมหาวิทยาลัย Nottingham University พัฒนาพริกสายพันธ์ใหม่ที่เผ็ดที่สุดในโลก และตั้งชื่อว่า Dragon's Breath ความเผ็ดของพริกสายพันธ์นี้อยู่ที่ 2.48 ล้าน Scoville Scale (มาตรฐานในการวัดระดับความเผ็ด) ลบสถิติพริก Carolina Reaper ซึ่งมีความเผ็ดระหว่าง 1.4 ถึง 2.2 ล้าน Scoville Scale Image Credit: Julie Deshaies


ความเผ็ดร้อนของ Dragon's Breath ถึงขั้นสัมผัสผูกผิวหนังจะทำให้รู้สึกชาและปวดแสบปวดร้อนทันที และไม่ได้พัฒนาเพื่อให้เราใช้บริโภคแต่จุดประสงค์ก็เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับใช้เป็นยาชา

นอกจาก Dragon's Breath แล้ว ยังมีผู้กำลังพัฒนาพริกสายพันธ์ Pepper X ที่มีความเผ็ดระดับ 3.18 ล้าน Scoville Scale โดยระบุว่าจะเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2017 นี้ จะทำได้จริงหรือไม่อีกไม่นานก็ทราบครับที่มา: Live Science และ DailymailComments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์