Skip to main content

NASA เผยภาพล่าสุด ดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวารถ่ายจากยาน Juno

Image Credit: NASA

NASA เผยภาพล่าสุด ดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวารถ่ายจากยาน Juno ขณะโคจรสำรวจดาวพฤหัสบดีรอบที่ 8 ในระยะห่างจากชั้นบรรยากาศประมาณ 17,098 ไมล์ หรือ 27,516 กิโลเมตร


ภาพนี้ถ่ายเมื่อเวลา 3:14 p.m. PDT (6:14 p.m. EDT) ของวันที่ 1 กันยายน 2017 และเป็นครั้งแรกที่ผู้สนใจดาราศาสตร์ได้เห็นภาพถ่ายดาวพฤหัสบดี, ดวงจันทร์บริวาร IO และ Europa ในภาพเดียวกัน (โดยไม่ต้องใช้กล้องส่องทางไกล)

จากภาพดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีคือ IO ซึ่งขณะนั้นอยู่ห่างจากดาวพฤหัสบดีประมาณ 298,880 ไมล์ (481,000 กิโลเมตร) ในขณะที่ดวงจันทร์ Europa อยู่ห่างประมาณ 453,601 ไมล์ (730,000 กิโลเมตร)

IO คือดวงจันทร์บริวารที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่สุด มีภูเขาไฟที่ Active อยู่มากกว่า 400 ลูกจัดเป็นเทหวัตถุในระบบสุริยะจักรวาลที่มี Active Volcanoes  มากที่สุด ในขณะที่ดวงจันทร์ Europa มีขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกเราเล็กน้อย  โคจรรอบดาวพฤหัสบดี 1 รอบใน 3.5 วัน มีวงโคจรแบบ tidally locked (หันด้านเดียวเข้าสู่ดาวพฤหัสบดี) เช่นเดียวกับดวงจันทร์ของเรา 

นักวิทยาศาสตร์คาดว่า ดวงจันทร์ Europa มีแกนเป็นเหล็กหุ้มด้วยหิน และพบว่าพื้นผิวปกคลุมด้วยน้ำแข็งทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าภายใต้น้ำแข็งจะมีน้ำในรูปของเหลว เนื่องจากได้รับความร้อนซึ่งเกิดจากสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงจากแรงดึงดูดมหาศาลของดาวพฤหัสบดี   ส่งผลให้มีสภาวะแวดล้อมที่อาจเอื้อให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ รูปแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตบนโลก  และเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ NASA จะส่งยานไปสำรวจในอนาคตอันใกล้

ผู้พบดวงจันทร์ IO และ Europa เป็นคนแรกคือ กาลิเลโอ

ที่มา: NASA และ Dailymail

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์