Skip to main content

Red Sun ดวงอาทิตย์สีแดงที่อังกฤษ


 Image Credit: Instagram


วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 ที่เพิ่งผ่านมา ชาวอังกฤษในหลายพื้นที่ได้ชมปรากฏการณ์พิเศษซึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยนัก คือ Red Sun หรือดวงอาทิตย์สีแดง


Met Office เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้ดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นสีแดงว่าเป็นเพราะลมแรงจากพายุเฮอริเคน Ophelia ได้พัดฝุ่นควันจากทะเลทรายซาฮาราเข้าสู่เกาะอังกฤษ  ฝุ่นเล็กๆ ลอยอยู่สูงระดับ 1 หมื่นฟุตเหนือพื้นดิน ไม่มีผลต่อการหายใจ แต่มีผลต่อการหักเหของแสงอาทิตย์ จนทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีแดง  โดยเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

พายุเฮอริเคน Ophelia ทำให้ชาวอังกฤษได้เห็นปรากฏการณ์ ดวงอาทิตย์สีแดง แต่ลมร้อนจากทะเลทรายที่มากับพายุนี้เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าในสเปนและปอร์ตุเกสจนมีผู้เสียชีวิตนับสิบคน

ที่มา: The TelegraphComments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์