Skip to main content

Farewell to Saturn ภาพสุดท้ายจากยาน Cassini สั่งลาดาวเสาร์
NASA เผยแพร่ภาพที่ยาน Cassini ถ่ายดาวเสาร์ในมุมมองที่สวยสมบูรณ์ที่สุด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2017 ก่อนจบภาระกิจด้วยการดิ่งสู่ดาวเสาร์ในวันที่ 15 กันยายน 2017 และให้ชื่อภาพนี้ว่า Farewell to Saturn

วันที่ 13 กันยายน 2017 กล้อง Wide Angle บนยาน Cassini ส่งภาพถ่ายดาวเสาร์ 42 ภาพ เป็นภาพสีแดง, เขียว, น้ำเงิน (RGB) มายัง NASA  จากนั้นทีมงานได้ประกอบภาพทั้งหมดเข้าด้วยกัน, แปลงให้เป็นภาพสีตามธรรมชาติ และนำออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2017

นอกจากดาวเสาร์ภายในภาพยังเห็นดวงจันทร์บริวารอีก 6 ดวงคือ Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas และ Enceladus เป็นจุดเล็กๆ

ภาพดาวเสาร์ภาพนี้เป็นภาพถ่ายดาวเสาร์ที่สวยที่สุดภาพหนึ่งเท่าที่เคยมี ซึ่ง NASA ตั้งชื่อภาพนี้ว่า Farewell to Saturn เพื่อเป็นภาพแห่งความทรงจำถึง 13 ปีแห่งความสำเร็จของยาน Cassini ในการค้นพบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับดาวเสาร์และดวงจันทร์บริวาร


ที่มา: NASA

Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์