Skip to main content

พบดาวเคราะห์ Ross 128b ขนาดใกล้เคียงโลก อาจมีสภาวะสนับสนุนการเกิดสิ่งมีชีวิตนักดาราศาสตร์ค้น พบดาวเคราะห์ Ross 128b ขนาดใกล้เคียงโลก อาจมีสภาวะสนับสนุนการเกิดสิ่งมีชีวิต อยู่ห่างเพียง 11 ปีแสง เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล ที่อาจเหมาะต่อสิ่งมีชีวิตรูปแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกมากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมา

Xavier Bonfils และทีมนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ Ross 128b ด้วย High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) ซึ่งติดตั้งอยู่ที่หอดูดาว European Southern Observatory's La Silla Observatory ในประเทศ ChileRoss 128b เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่กว่าโลกเล็กน้อย (ประมาณ 1.35 เท่า) โคจรรอบดาวแคระแดง Ross 128  ซี่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 11 ปีแสง ในบริเวณหมู่ดาว Virgo การโคจรแต่ละรอบใช้เวลา 9.9 วัน (ตามเวลาโลก) Ross 128b โคจรไม่ห่างมากจากดาวแคระแดง Ross 128 โดยอยู่ใกล้กว่าระยะห่างระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ประมาณ 20 เท่า  แต่เนื่องจาก Ross 128  ขนาดเล็กมีแสงสว่างและความร้อนน้อยกว่าดวงอาทิตย์ และที่สำคัญมีอายุค่อนมากเป็นดาวแคระแดงที่ค่อนข้างสงบนิ่ง ส่งผลให้ Ross 128b โดนรังสีจาก Ross 128 ประมาณ 1.38 เท่าที่โลกได้รับรังสีจากดวงอาทิตย์เท่านั้น ทำให้น่าจะอยู่ใน  Habitable Zone ซึ่งอาจสนับสนุนการเกิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบเดียวกับโลก

จากการจำลองสภาะของ Ross 128b พบว่ามีโอกาสที่มันจะมีน้ำ, เมฆ และอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก และมีโอกาสเช่นกันที่มันจะมีสภาวะเหมือนดาวศุกร์ที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยแก๊สพิษ  ทีมนักดาราศาสตร์เปิดเผยว่าคำตอบอย่างแน่ชัดน่าจะเกิดขึ้นในกลางทศวรรษ 2020 เมื่อมีการนำกล้องโทรทรรศน์ประสิทธิภาพสูง เช่น  European Extremely Large Telescope, Giant Magellan Telescope และ Thirty Meter Telescope มาใช้ เพราะจะสามารถสำรวจสภาวะของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อย่างแม่นยำว่ามี Oxygen, มีเทน, และสารประกอบสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต หรือไม่

สาเหตุที่ทำให้ Ross 128b กลายเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่อาจมีสภาวะสนับสนุนการเกิดสิ่งมีชีวิตมากกว่า ดาวเคราะห์ 7 ดวงที่โคจรรอบดาว Trappist-1 และ ดาวเคราะห์ Proxima b ก็เนื่องจากโดนรังสีจากดาวแคระแดงที่มันโคจรรอบน้อยกว่านั่นเองที่มา: Space, Cnet และ CNN


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์