Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2017

The Eye of Binhai ห้องสมุดขนาดยักษ์ในประเทศจีน

ประเทศจีนเปิดหอสมุดแห่งใหม่ The Eye of Binhai  ที่เมืองเทียนจิน พื้นที 33,700 ตารางเมตร มีหนังสือนานาชนิดรวม 1.2 ล้านเล่ม

นักวิทยาศาสตร์พบว่า สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่ 3.5 พันล้านปีก่อน

Image Credit: J. William Schopf/UCLA
คณะนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย UCLA และมหาวิทยาลัย Wisconsin  พบว่า สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกตั้งแต่ 3.5 พันล้านปีก่อน ทำให้เป็นไปได้ที่การกำเนิดสิ่งมีชีิวิตเป็นเรื่องปกติของจักรวาล


SS Baychimo เรือปีศาจในมหาสมุทร Arctic

Image Credit: Wikimedia

SS Baychimo คือเรือเดินสมุทรที่ถูกขนานนามว่าเป็นเรือปีศาจ ที่ล่องลอยในมหาสมุทร Arctic อยู่หลายสิบปี หายไปนับสิบปีและกลับมาให้เห็นเป็นระยะ โดยไม่มีคนบนเรือ


ภาพและ Clip ดาวตก ถ่ายจากสถานีอวกาศ International Space Station

กลางเดือนธันวาคมทุกปี จะมีปรากฏการณ์ฝนดาวตก Geminids  ซึ่งคนในเมืองซึ่งยามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงไฟแทบจะไม่มีโอกาสได้ชมปรากฏการณ์นี้ แต่มนุษย์อวกาศบนยาน International Space Station ได้ชมฝนดาวตกอย่างจุใจ  ภาพที่พวกเรากำลังชมอยู่ ก็คือภาพฝนดาวตกที่ถ่ายโดย Randy Bresnik มนุษย์อวกาศบนยาน ISS  ด้านล่างมี Clip สั้นๆ ที่เขา Post บน Twitter ให้ชมด้วยครับ


10 เมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดในโลก

อารยธรรมบนโลกก่อกำเนิด, เติบโต, เสื่อมสลาย และเกิดขึ้นใหม่เป็นวัฎจักร  แต่มีเมืองเก่าแก่หลายแห่งในโลกที่อยู่ยืนยาวสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน นับเป็นเวลาหลายพันปี  เมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทางหรือเป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างอาณาจักรในอดีต, มีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณและแหล่งกำเนิดของศาสนาสำคัญในปัจจุบัน ติดตาม 10 เมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดในโลก กันครับ