Skip to main content

10 เมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดในโลก

 

อารยธรรมบนโลกก่อกำเนิด, เติบโต, เสื่อมสลาย และเกิดขึ้นใหม่เป็นวัฎจักร  แต่มีเมืองเก่าแก่หลายแห่งในโลกที่อยู่ยืนยาวสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน นับเป็นเวลาหลายพันปี  เมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทางหรือเป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างอาณาจักรในอดีต, มีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมโบราณและแหล่งกำเนิดของศาสนาสำคัญในปัจจุบัน ติดตาม 10 เมืองโบราณเก่าแก่ที่สุดในโลก กันครับ10. เมือง Cholula ประเทศเม็กซิโก เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งในทวีปอเมริกา อายุประมาณ 2,500 ปี เกิดจากการรวมตัวของหมู่บ้านเล็กๆ หลายแห่ง เป็นที่อยู่ของชนเผ่าโบราณของลาตินอเมริกา เช่น Olmecs, Toltecs, Aztecs เมือง Cholula เติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อสเปนเข้ายึดครองและถูกยกให้เป็นเมืองในการปกครองของสเปนที่สวยที่สุด ปัจจุบัน Cholula เป็นเมืองเล็กๆ มีพลเมืองประมาณ 6 หมื่นคน ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมโบราณที่รู้จักกันทั่วโลกคือ Great Pyramid of Cholula


Image Credit: AlejandroLinaresGarcia


9. เมือง Varanasi หรือ พาราณสี ประเทศอินเดีย เมืองโบราณบนฝั่งแม่น้ำคงคาซึ่งชาวฮินดูนับถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระศิวะประทานให้ เมืองพาราณสีเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาและอารยธรรมโบราณ นักโบราณคดีขุดพบวัตถุโบราณอายุประมาณ 4 พันปี และคาดว่าอายุของ Varanasi น่าจะประมาณ 4 พันปีเช่นกัน ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน

 Image Credit: Varanasi City


8. เมือง Luoyang ประเทศจีน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในเอเซียตะวันออก เคยเป็นเมืองหลวงยุคโบราณของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อ 2070 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 4 พันปี เป็นจุดเริ่มต้นของ Silk Road เส้นทางการค้าระหว่างเอเซียและยุโรปในยุคโบราณ มีโบราณสถานสำคัญหลายแห่ง เช่น The Grand Canal, White Horse Temple หรือวัดม้าขาว วัดพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศจีน ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 6.5 - 7 ล้านคนImage Credit: Wikimedia7. เมือง Plovdiv ประเทศบัลแกเรีย  นักโบราณคดีพบร่องรอยว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งรกรากของมนุษย์โบราณประมาณ 8 พันปีก่อน แต่เมือง Plovdiv ถูกสร้างขึ้นประมาณ 4 พันปี เมือง Plovdiv เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสำคัญๆ หลายยุคสมัยเช่น Thracian, อาณาจักรโรมัน,  อาณาจักร Byzantine, อาณาจักร Ottoman Empires และเป็นส่วนหนึ่งของประเทศบัลแกเรียตั้งแต่ ค.ศ. 1885Image Credit: Dennis Jarvis


6. เมือง Jerusalem ประเทศอิสราเอล เมืองโบราณในตะวันออกกลาง เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของ 3 ศาสนาคือ ยิว, คริสต์, และอิสลาม นักโบราณคดีคาดว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของคนยุคโบราณหลายพันปี และเริ่มสร้างเมือง Jerusalem เมื่อประมาณ 4 พันปีก่อน


 Image Credit: Almog

5. เมือง Byblos ประเทศเลบานอน  เป็นเมืองโบราณในแถบ Phoenicia ซึ่งมีอายุหลายพันปี แต่เริ่มมีสภาพเป็นเมืองเมื่อประมาณ 5 พันปีก่อน เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมโบราณและที่มาของภาษา Phoenician ซึ่งเป็นภาษาแรกๆ ในโลก คำว่า Bible  มีที่มาจากชื่อเมืองนี้ ในอดีตเมือง Byblos เป็นเมืองท่าสำคัญในการขนส่ง Papyrus ซึ่งเปรียบเสมือนกระดาษในยุคปัจจุบัน


Image Credit: Orient at de.wikipedia


4. กรุง Athens ประเทศกรีซ   เป็นเมืองเก่าแก่ ซึ่งมีร่องรอยการอยู่อาศัยของคนยุคโบราณประมาณ 1 หมื่นปี แต่มีสภาพเป็นเมืองเมื่อ 7 พันปีก่อน เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก ภายในเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณยุค Ottoman, Byzantine, และ Roman ปัจจุบันคือเมืองหลวงของประเทศกรีซ มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน


Image Credit: Christophe Meneboeuf


3. เมือง Aleppo ประเทศซีเรีย นักโบราณคดีพบร่องรอยอารยธรรมโบราณซึ่งมีอายุกว่า 13,000 ปีในเมืองนี้ แต่เริ่มมีการก่อร่างสร้างเมือง Aleppo เมื่อประมาณ 8 พันปีก่อน เมือง Aleppo ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในตะวันออกกลาง โดยอยู่กึ่งกลางเส้นทางการค้า Silk Road ซึ่งเชื่อมเอเซียกับยุโรป Aleppo เคยอยู่ภายใต้การปกครองของหลายอาณาจักรเช่น Roman , Byzantine , Ottoman ทำให้ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมหลายแบบ  ปัจจุบัน Aleppo เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของซีเรีย ตกอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองหลายปี สงครามในเมืองเพิ่งยุติลงเมื่อเร็วๆ นี้ และอยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟู


2. เมือง Jericho  ปาเลสไตน์  ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำจอร์แดน ในเขต West Bank  เมือง Jericho มีประวัติเก่าแก่ถึง 11,000 ปี มีชื่อเรียกใน  Hebrew Bible ว่า 'City of Palm Trees' เนื่องจากอยู่ในชัยภูมิที่สำคัญ ทำให้ถูกยึดครองโดยหลายอาณาจักรเช่นกัน ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เช่นซากกำแพงเก่าแก่ที่สุดในโลกImage Credit: Daniel Case

1.  กรุง Damascus ประเทศซีเรีย นักโบราณคดีเชื่อว่า Damascus มีอายุระหว่าง หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันปี และน่าจะเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์กลางการค้าในตะวันออกกลางมาตั้งแต่ยุคโบราณ เคยตกอยู่ใต้การปกครองของหลายอารยธรรม เช่น Hellenistic, Roman, Byzantine และ Islam ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 2.5 ล้านคนและเป็นเมืองหลวงของประเทศซีเรีย
ที่มา: Toptenz


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์