Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2018

ปรากฏการณ์ แม่น้ำกรวด หรือ River of Rock ที่ประเทศนิวซีแลนด์

แม่น้ำ Rakaia River ในเขต Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ มีปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซี่งเรียกว่า Granular Flow หรือ River Of Rock ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเกิดพายุรุนแรง ทำให้เกิดการณ์กัดเซาะของชั้นดินและหิน ทำให้กรวดหยาบๆ ไหลทะลักอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็น แม่น้ำกรวด หรือ River of Rock

นักวิทยาศาสตร์ พบความลับ Ploutonion at Hierapolis ประตูสู่นรกยุคโรมันโบราณ

ซากปรักหักพังของ Ploutonion at Hierapolis - Image Credit: Francesco D'Andria

Ploutonion at Hierapolis  อารามในเมือง Hierapolis ยุคโรมันโบราณ ถูกขนานนามว่า Gate to Hell หรือประตูสู่นรก เนื่องจากใช้เป็นสถานบูชาเทพเจ้าด้วยสัตว์เลี้ยง เช่น วัว นักบวชยุคนั้นจะจูงวัวเข้าไปพื้นที่บูชายัญซี่งอยู่ในถ้ำ สัตว์เลี้ยงจะตายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยนักบวชจะกลับออกมาตามปกติ  ทำให้ชาวโรมันยุคนั้นต่างเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ของอารามแห่งนี้ ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์พบความลับ Ploutonion at Hierapolis ประตูสู่นรกยุคโรมันโบราณ ซึ่งทำให้สัตว์เลี้ยงตายแต่นักบวชไม่ได้รับอันตรายใดๆ

Video จำลองสภาพ Galaxy ทางช้างเผือก เมื่อมองจากใจกลาง Galaxy แบบ 360 องศา โดย NASA

ระบบสุริยจักรวาลของเราอยู่ใน Milky Way Galaxy หรือทางช้างเผือก โดยอยู่ห่างจากใจกลางของทางช้างเผือกประมาณ 26,000 ปีแสง นักวิทยาศาสตร์พบว่าใจกลาง Galaxy ทางช้างเผือกมีหลุมดำขนาดยักษ์ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า Sgr A*  ทำให้โอกาสไปถึง ณ ศูนย์กลาง Galaxy เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้