Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2018

พบโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อน (Complex Organic Molecules) บน Enceladus ดวงจันทร์บริวารดาวเสาร์

Image Credit: NASA
นักวิทยาศาสตร์ พบโมเลกุลอินทรีย์ที่ซับซ้อน  (Complex Organic Molecules) บน Enceladus ดวงจันทร์บริวารดาวเสาร์ เพิ่มโอกาสการกำเนิดสิ่งมีชีวิตรูปแบบเดียวกับโลกบนดวงจันทร์บริวารดาวเสาร์ดวงนี้ให้มากยิ่งขึ้น

ดาวเคราะห์น้อย 2017 YE5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 860 เมตร เฉียดโลกพรุ่งนี้

ดาวเคราะห์น้อย 2017 YE5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 860 เมตร เฉียดโลกพรุ่งนี้ (21 มิถุนายน ค.ศ. 2018)  แต่จะไม่มีอันตรายหรือผลกระทบใดต่อโลก

พายุฝุ่นถล่มดาวอังคาร ทำให้ NASA ไม่สามารถติดต่อยาน Opportunity

Image Credit: NASA
พายุฝุ่นถล่มดาวอังคาร ทำให้ NASA ไม่สามารถติดต่อยาน Opportunity พายุครอบคลุมพื้นที่ 1 ใน 4 ของดาวอังคาร หรือเท่ากับพื้นที่โดยรวมของทวีปอเมริกาเหนือและประเทศรัสเซีย

Longyearbyen เมืองเล็กๆ ในนอร์เวย์ ที่พลเมืองห้ามตายเพราะผิดกฏหมาย

Image Credit: Andre Shutterbird
Longyearbyen เมืองเล็กๆ ในนอร์เวย์ ที่พลเมืองห้ามตายเพราะผิดกฏหมาย เมื่อใกล้เสียชีวิตจะถูกผลักดันให้ออกจากเมืองเพื่อเสียชีวิตที่อื่น