Skip to main content

พบดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดีอีก 12 ดวง
นักดาราศาสตร์จาก  International Astronomical Union's Minor Planet Center พบดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดีอีก 12 ดวง ส่งผลให้ดาวพฤหัสบดีมีดวงจ้ันทร์บริวารที่ถูกพบแล้ว 79 ดวง

Gareth Williams หนึ่งในคณะนักดาราศาสตร์จาก  International Astronomical Union's Minor Planet Center เปิดเผยว่า ดวงจันทร์บริวารที่ถูกพบใหม่มีขนาดค่อนข้างเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1 ถึง 3 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้ต้องใช้เวลาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องประมาณ 1 ปี

ดวงจันทร์บริวารที่ถูกพบใหม่ ทั้ง 12 ดวง อยู่ห่างออกไปจากดวงจันทร์บริวารที่ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอ (Galilean moons) ในจำนวนนี้ 9 ดวงอยู่ไกลจากดาวพฤหัสบดีมากจากการศึกษาคาดว่าเป็นเศษซากจากการชนกันของเทหวัตถุ 3 ดวงในอดีต  ดวงจันทร์บริวารอีก 2 ดวงซึ่งอยู่ระหว่าง Galilean moons กับดวงจันทร์บริวารที่อยู่ไกลออกไปคาดว่าเดิมเป็นดวงเดียวแต่แตกเป็น 2 ส่วน และอีกหนึ่งดวงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่า Valetudo ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง 1 กิโลเมตร  มีลักษณะพิเศษกว่าเนื่องจากมีวงโคจรแตกต่างจากดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีที่ถูกค้นพบใหม่ครั้งนี้ โดยโคจรเช่นเดียวกับการหมุนของดาวพฤหัสบดี ในขณะที่อีก 11 ดวงโคจรแบบ Retrograde (สวนทาง)

นักดาราศาสตร์เปิดเผยว่าการค้นพบครั้งนี้ ช่วยให้เข้าใจถึงความสับสุนวุ่นวายจากการชนกันของดวงดาวระหว่างการก่อกำเนิดระบบสุริยจักรวาล
ที่มา: Cnet และ Carnegie Institution for Science
Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์