Wednesday, July 18, 2018

Admin

พบดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดีอีก 12 ดวง
นักดาราศาสตร์จาก  International Astronomical Union's Minor Planet Center พบดวงจันทร์บริวารดาวพฤหัสบดีอีก 12 ดวง ส่งผลให้ดาวพฤหัสบดีมีดวงจ้ันทร์บริวารที่ถูกพบแล้ว 79 ดวง

Gareth Williams หนึ่งในคณะนักดาราศาสตร์จาก  International Astronomical Union's Minor Planet Center เปิดเผยว่า ดวงจันทร์บริวารที่ถูกพบใหม่มีขนาดค่อนข้างเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1 ถึง 3 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้ต้องใช้เวลาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องประมาณ 1 ปี

ดวงจันทร์บริวารที่ถูกพบใหม่ ทั้ง 12 ดวง อยู่ห่างออกไปจากดวงจันทร์บริวารที่ถูกค้นพบโดยกาลิเลโอ (Galilean moons) ในจำนวนนี้ 9 ดวงอยู่ไกลจากดาวพฤหัสบดีมากจากการศึกษาคาดว่าเป็นเศษซากจากการชนกันของเทหวัตถุ 3 ดวงในอดีต  ดวงจันทร์บริวารอีก 2 ดวงซึ่งอยู่ระหว่าง Galilean moons กับดวงจันทร์บริวารที่อยู่ไกลออกไปคาดว่าเดิมเป็นดวงเดียวแต่แตกเป็น 2 ส่วน และอีกหนึ่งดวงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่า Valetudo ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง 1 กิโลเมตร  มีลักษณะพิเศษกว่าเนื่องจากมีวงโคจรแตกต่างจากดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีที่ถูกค้นพบใหม่ครั้งนี้ โดยโคจรเช่นเดียวกับการหมุนของดาวพฤหัสบดี ในขณะที่อีก 11 ดวงโคจรแบบ Retrograde (สวนทาง)

นักดาราศาสตร์เปิดเผยว่าการค้นพบครั้งนี้ ช่วยให้เข้าใจถึงความสับสุนวุ่นวายจากการชนกันของดวงดาวระหว่างการก่อกำเนิดระบบสุริยจักรวาล
ที่มา: Cnet และ Carnegie Institution for Science
Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :