Skip to main content

นักวิทยาศาสตร์พบ ทะเลสาบน้ำเค็มใต้ดินบนดาวอังคาร

นักวิทยาศาสตร์พบ ทะเลสาบน้ำเค็มใต้ดินบนดาวอังคาร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20  กิโลเมตร หรือ 12.5 ไมล์  บริเวณขั้วใต้ของดาวอังคาร ณ ระดับความลึก 1.5 กิโลเมตร (1 ไมล์)
คณะนักวิทยาศาสตร์จากหลายองค์กรในประเทศอิตาลี นำทีมโดย Roberto Orosei  จาก Italian National Institute for Astrophysics เปิดเผยว่า ได้ค้นพบหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า มีทะเลสาบน้ำเค็มใต้ดินบนดาวอังคาร โดยน้ำในทะเลสาบยังมีสภาพเป็นของเหลว ทะเลสาบน้ำเค็มแห่งนี้ อยู่ใต้แผ่นดินดาวอังคารลึกลงไป 1.5 กิโลเมตร บริเวณขั้วใต้ของดาวอังคารซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่

นักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชื่อ MARSIS บนยาน Mars Express Orbiter ของ ESA (European Space Agency) ที่โคจรเก็บข้อมูลจากดาวอังคาร  ข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2012 ถึงธันวาคม 2015 ที่ได้จากการศึกษาทะเลสาบใต้ดินใกล้แผ่นน้ำแข็งบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคาร คล้ายคลึงกับทะเลสาบใต้ดินซึ่งอยู่ใกล้น้ำแข็งซึี่งปกคลุมทวิีป Antarctica และน้ำแข็งที่ปกคลุมเกาะ Greenland

Roberto Orosei คาดว่าทะเลสาบน้ำเค็มใต้ดินบนดาวอังคารมีความลึกอย่างน้อย 1 เมตร ในน้ำมีส่วนประกอบของ Magnesium, Calcium และ Sodium ซึ่งพบได้ทั่วไปในหินบนดาวอังคาร

การค้นพบ ทะเลสาบน้ำเค็มใต้ดินบนดาวอังคาร ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่ามีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร แต่เป็นการเพิ่มโอกาสที่จะพบสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถพบสิ่งมีชีวิตบนโลกในน้ำซึ่งอยู่ในสภาวะเดียวกันบนโลกของเรา

แน่นอนว่ายังมีความลับบนดาวอังคารที่รอการค้นพบอยู่อีกมากมายครับ

การค้นพบครั้งนี้ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บนวารสาร Scienceที่มา:  EngadgetComments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์