Skip to main content

โครงการเก็บกำจัด Great Pacific Garbage Patch ใกล้ความจริงแล้ว

โครงการเก็บกำจัด Great Pacific Garbage Patch หรือกองขยะพลาสติกขนาดมหึมาที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ใกล้ความจริงแล้ว กำหนดเริ่มเก็บกำจัดปลายปีนี้ (ค.ศ. 2018)

 Image Credit: Ocean Cleanup

Ocean Cleanup คือองค์กรไม่แสวงผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2013 โดยมีเป้าหมายในการเก็บกำจัดขยะพลาสติกซึ่งลอยเกาะกลุ่มกันในมหาสมุทรทั่วโลก  Garbage Patches ขนาดใหญ่มีอยู่ 5 กองกระจายอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลก ประเมินว่ามีขยะพลาสติกสารพัดชนิดใหญ่น้อยรวมกันประมาณ 5 ล้านล้านชิ้นGarbage Patch ขนาดใหญ่ที่สุดคือ Great Pacific Garbage Patch ซึ่งลอยเกาะกลุ่มอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างรัฐ California และเกาะ Hawaii  ขนาดของ Great Pacific Garbage ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสประมาณ 3 เท่า ประกอบด้วยขยะพลาสติกประมาณ 1.8 ล้านล้านชิ้น

เป้าหมายแรกอันดับแรกของ Ocean Cleanup คือการเก็บกำจัด Great Pacific Garbage Patches ล่าสุด Ocean Cleanup ได้พัฒนาเครื่องมือในการเก็บกำจัดแบบใหม่ ซึ่งออกแบบเป็นทุ่นลอยที่จะเคลื่อนที่เป็นรูปตัว U  เพื่อเก็บกวาดขยะ ด้านล่างของทุ่นลอยจะเป็นตาข่ายเพื่อเก็บกวาดขยะที่เกาะกลุ่มอยู่ใต้น้ำ โดยไม่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีิวิตใต้ท้องทะเล  ขยะพลาสติกที่เก็บได้จะถูกขนขึ้นเรือเพื่อทำการ Recycle บนฝั่ง เครื่องมือเก็บกวาดขยะนี้ติดตั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบแสง, กล้อง, เซ็นเซอร์ และสามารถเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่อกำหนดพื้นที่ในการเก็บกำจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Ocean Cleanup เตรียมทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งรัฐ California ประมาณ 240 ไมล์ทะเล และมีกำหนดเริ่มติดตั้งระบบเก็บกำจัด Great Pacific Garbage Patch ซึ่งลอยอยู่ห่างจากชายฝั่งรัฐ California ประมาณ 1,200 ไมล์ทะเล ในปลายปีนี้ (ค.ศ.2018)  และคาดว่าจะสามารถเก็บกำจัด Great Pacific Garbage Patch ได้ประมาณ 50% ในเวลา 5 ปี

ที่สำคัญกว่าก็คือความร่วมมือในการลดการใช้พลาสติกและทิ้งขยะพลาสติกให้เป็นที่เป็นทางและถูกวิธี  มิฉะนั้นการเก็บกำจัดขยะพลาสติกในมหาสมุทร ก็จะกลายเป็นเรื่องสูญเปล่าเพราะเก็บอย่างไรก็ไม่หมด

ชม Clip วิธีเก็บกำจัด Great Pacific Garbage Patch ครับ
ที่มา: Ocean Cleanup และ  Cnet


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์