Monday, September 17, 2018

Admin

พืชมีความรู้สึก สามารถส่งสัญญานให้ส่วนอื่นๆ ในต้นพืชรับรู้

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า พืชมีความรู้สึก สามารถส่งสัญญานให้ส่วนอื่นๆ ในต้นพืชรับรู้นักวิทยาศาสตร์จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าพืชมีความรู้สึกรับรู้เมื่อถูกเด็ดใบ, เจาะ หรือแม้เพียงสัมผัสเบาๆ   เมื่อถูกสัมผัสจะส่งสัญญาณเตือนไปทั่วทั้งต้น


ใบต้นมัสตาร์ดปกติ


วิธีทดสอบของนักวิทยาศาสตร์คณะนี้ ทำโดยการตัดแต่งยีนส์ของต้น Mustard (พืชตระกูลกระหล่ำที่ใช้ทำมัสตาร์ด) ให้เรืองแสงเมื่อจำนวนแร่ธาตุใน Cell ของต้น Mustard เพิ่มขึ้น และพบว่าเมื่อใบของต้น Mustard ถูกเด็ด, เจาะ, หรือแม้แต่สัมผัสเบาๆ ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของ Calcium ใน Cell  การเพิ่มของ Calcium จะค่อยๆ เกิดขึ้นใน Cell ของใบอื่นๆ จนทั่วทั้งต้น โดยใช้เวลาประมาณ 1 - 2 นาที จึงจะครอบคลุมทุกส่วนของต้น Mustard


ใบต้นมัสตาร์ดเมื่อถูกฉีก


Dr Masatsugu Toyota หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อได้รับความเจ็บปวด ลักษณะเดียวกับที่เกิดในมนุษย์และสัตว์ โดย Calcium จะกระตุ้นให้
Defence Hormones ในพืชทำงานเพื่อป้องกันตัวเอง ในพืชบางสายพันธ์ Hormone จะทำให้มีการเพิ่มของสารเคมีที่ทำให้ใบอื่นๆ บนต้นพืชมีรสขมหรือฝาดขึ้นทำให้แมลงหรือศัตรูพืชไม่อยากกิน  ส่วนพืชบางสายพันธ์ เช่นหญ้าบางชนิด ใช้การปล่อยฮอร์โมนเพื่อดึงดูด แตน, ต่อ ให้มากินแมลงขนาดเล็กๆ ที่กำลังรบกวน


งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Science
ที่มา:  Dailymail


Admin

About Admin -

Blogger สมัครเล่น เกษียณก่อนกำหนดจากธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก เพราะปัญหาสุขภาพ ใช้เวลาว่างเขียน Blog นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับไอที, คอมพิวเตอร์, และเรื่องสัพเพเหระอื่นๆ สำหรับทุกเพศทุกวัย

Subscribe to this Blog via Email :