Skip to main content

พืชมีความรู้สึก สามารถส่งสัญญานให้ส่วนอื่นๆ ในต้นพืชรับรู้

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา ค้นพบว่า พืชมีความรู้สึก สามารถส่งสัญญานให้ส่วนอื่นๆ ในต้นพืชรับรู้นักวิทยาศาสตร์จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าพืชมีความรู้สึกรับรู้เมื่อถูกเด็ดใบ, เจาะ หรือแม้เพียงสัมผัสเบาๆ   เมื่อถูกสัมผัสจะส่งสัญญาณเตือนไปทั่วทั้งต้น


ใบต้นมัสตาร์ดปกติ


วิธีทดสอบของนักวิทยาศาสตร์คณะนี้ ทำโดยการตัดแต่งยีนส์ของต้น Mustard (พืชตระกูลกระหล่ำที่ใช้ทำมัสตาร์ด) ให้เรืองแสงเมื่อจำนวนแร่ธาตุใน Cell ของต้น Mustard เพิ่มขึ้น และพบว่าเมื่อใบของต้น Mustard ถูกเด็ด, เจาะ, หรือแม้แต่สัมผัสเบาๆ ก็จะกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มของ Calcium ใน Cell  การเพิ่มของ Calcium จะค่อยๆ เกิดขึ้นใน Cell ของใบอื่นๆ จนทั่วทั้งต้น โดยใช้เวลาประมาณ 1 - 2 นาที จึงจะครอบคลุมทุกส่วนของต้น Mustard


ใบต้นมัสตาร์ดเมื่อถูกฉีก


Dr Masatsugu Toyota หนึ่งในทีมนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยเมื่อได้รับความเจ็บปวด ลักษณะเดียวกับที่เกิดในมนุษย์และสัตว์ โดย Calcium จะกระตุ้นให้
Defence Hormones ในพืชทำงานเพื่อป้องกันตัวเอง ในพืชบางสายพันธ์ Hormone จะทำให้มีการเพิ่มของสารเคมีที่ทำให้ใบอื่นๆ บนต้นพืชมีรสขมหรือฝาดขึ้นทำให้แมลงหรือศัตรูพืชไม่อยากกิน  ส่วนพืชบางสายพันธ์ เช่นหญ้าบางชนิด ใช้การปล่อยฮอร์โมนเพื่อดึงดูด แตน, ต่อ ให้มากินแมลงขนาดเล็กๆ ที่กำลังรบกวน


งานวิจัยชิ้นนี้ ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร Science
ที่มา:  Dailymail


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์