Skip to main content

NASA ประกาศยุติภารกิจกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Kepler หลังทำหน้าที่เกิน 9 ปี

NASA ประกาศยุติภารกิจกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Kepler หลังทำหน้าที่เกิน 9 ปี เนื่องจากเชื้อเพลิงหมด Kepler Space Telescope จะลอยอยูในระบบสุริยะจักรวาลต่อไปในวงโคจรที่ปลอดภัยหลังจากปฏิบัติภาระกิจมาเกิน 9 ปี ในที่สุด NASA แจ้งว่า กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Kepler ได้หยุดภารกิจทั้งหมดแล้ว เนื่องจากเชื้อเพลิงหมด โดย Kepler ทำหน้าที่ได้นานกว่าที่ทำหนดไว้ถึง 6 ปี

ในระยะเวลากว่า 9 ปี นับตั้งแต่ ค.ศ. 2009 กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Kepler ประสพความสำเร็จเกินความคาดหมายของ NASA ซึ่งได้กำหนดให้ Kepler ทำหน้าที่เพียง 3 ปีครึ่ง สำรวจดาวฤกษ์ประมาณ 150,000 ดวง แต่กลายเป็นว่า Kepler สามารถสำรวจดาวฤกษ์มากกว่า 5 แสนดวง และค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลประมาณ 2,600 ดวง จากที่คาดว่าจะพบเพียงไม่กี่สิบดวงเท่านั้น

ภารกิจสำรวจดาวฤกษ์ประมาณ 150,000 ดวง บนท้องฟ้าส่วนเดียวของ Kepler เสร็จสิ้นลงตั้งแต่ ค.ศ. 2014 และ NASA ได้เริ่มภารกิจ K2 ให้ Kepler สำรวจท้องฟ้าส่วนอื่นโดยตั้งโปรแกรมให้ Kepler หันเปลี่ยนกล้องทุก 3 เดือน ส่งผลให้สำรวจดาวฤกษ์และการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

NASA พบว่าเชื้อเพลิงบน Kepler Space Telescope กำลังจะหมดเมื่อต้นปี ค.ศ. 2018 และได้เร่งประสิทธิภาพของ Kepler ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำลังทำอยู่ให้เสร็จสิ้น รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดกลับมายังโลก หลังจากนี้ Transiting Exoplanet Survey Satellite หรือ TESS ซึ่งถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อต้นปี ค.ศ. 2018 จะทำหน้าที่แทนกล้องโทรทรรศน์อวกาศ Kepler ซึ่งจะลอยอยูในระบบสุริยะจักรวาลต่อไปในวงโคจรที่ปลอดภัย


ข้อมูลคร่าวๆ  กล้องโทรทรรศน์อวกาศ Kepler


  • ปฏิบัติภารกิจในอวกาศนาน 9 ปีหกเดือน
  • สำรวจดาวฤกา์ 530,506 ดวง
  • ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล 2,662 ดวง
  • สำรวจ  Supernovae 61 ระบบ
  • เก็บข้อมูลดาราศาสตร์ได้ 678 GB
  • จัดทำเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเผยแพร่ 2,946 ชุด
  • วงโคจรของ Kepler หากจากโลก 94 ล้านไมล์

ที่มา:  Techcrunch และ NASAComments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์