Skip to main content

Disneyland และ Disney World เป็นสถานที่ซึ่งชาวอเมริกันนิยมโปรยเถ้ากระดูก

Wall Street Journal เปิดเผยว่าDisneyland และ Disney World เป็นสถานที่ซึ่งชาวอเมริกันนิยมโปรยเถ้ากระดูก ของคนในครอบครับและคนรัก แม้จะมีคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดจาก Disney
Wall Street Journal รายงานว่า ปัญหาเถ้ากระดูกใน Disneyland และ Disney World เป็นเรื่องที่รับรู้กันในหมู่พนักงานดูแลสวนสนุก  ประมาณเดือนละครั้งจะมีคำสั่ง 'HEPA cleanup'  เนื่องจากมีผู้ลักลอบนำเถ้ากระดูกเข้ามาโปรย และต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดพิเศษ (High-efficiency particulate air หรือ HEPA) ในการจัดเก็บทำความสะอาด 

พื้นที่ยอดนิยมที่ชาวอเมริกันนิยมโปรยเถ้ากระดูกก็คือ 'The Haunted Mansion' หรือบ้านผีสิง ส่วนพื้นที่อื่นๆ ก็มีบ้างแต่ไม่มากเท่า

ส่วนสาเหตุอาจเป็นเพราะ ผู้เสียชีวิตชอบสวนสนุกแห่งนี้มาก, หรืออาจเป็นเพราะเคยมีความทรงจำดีๆ ร่วมกันในสวนสนุก, รวมถึงสะดวกที่กลับมาเยี่ยมทุกปี

แน่นอนว่า Disney มีคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาด หากตรวจพบผู้นำเถ้ากระดูกเข้ามาในสวนสนุกจะถูกเชิญออกทันที  แต่ก็ยังมีผู้ลักลอบนำเข้าไปได้อยู่บ้างที่มา: Mental Floss


Comments

Popular posts from this blog

Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ

Image Credit:  א(Aleph),Wikipedia
Grapefruit ผลไม้ที่หลายๆ คนคิดว่าคือส้มโอ  แต่ความจริงแล้ว Grapefruit เป็นญาติสนิทของส้มโอเท่านั้น  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับ Grapefruit กันครับ

10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ข่าวภูเขาไฟระเบิดไม่เกิดขึ้นบ่อยนักและมักจะเป็นข่าวภูเขาไฟลูกเดิมๆ ซึ่งสามารถสร้างภัยพิบัติขนาดใหญ่ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่ามีภูเขาไฟอยู่เพียงไม่กี่ลูกบนโลกใบนี้  แต่ความจริงแล้วนักธรณีวิทยาพบว่าในหนึ่งหมื่นกว่าปีที่ผ่านมามีภูเขาไฟ 1,509 ลูกที่เคยระเบิดรวมถึงที่ยังพร้อมจะระเบิดอีก ติดตามรายชื่อ 10 ประเทศซึ่งมีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก ครับ


สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์ - How Sunflower Tracks the Sun

Image Credit: Chris Nicolini, UC Davis

ที่มาของชื่อดอกทานตะวัน หรือ Sunflower มาจากดอกที่หันตามดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกในเวลาเช้าไปทางทิศตะวันตกในเวลาเย็น  นักวิทยาศาสตร์พบกระบวนการ และ สาเหตุที่ดอกทานตะวันหันตามดวงอาทิตย์